PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 58k
16.11.2015
PE573.366v01-00
 
B8-1332/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


vuoristoalueita koskevan makroaluestrategian tukemisesta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vuoristoalueita koskevan makroaluestrategian tukemisesta  
B8-1332/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että vuoristoalueiden väestö vähenee asukkaiden muuttaessa jokilaaksoihin jatkuvasti muuttuvien työmarkkinoiden ja erityisesti sellaisten peruspalvelujen, kuten sairaaloiden, liikennepalvelujen ja virastojen, puutteen vuoksi, jotka mahdollistavat logistiikan näkökulmasta ongelmallisten vuoristoalueiden asukkaiden riittävän hyvän elämänlaadun;

B.  katsoo, että on tarpeen ottaa huomioon vuoristoympäristön ominaispiirteet ja toteuttaa kohdennettuja hankkeita vuoriston tarjoaman elintarvikealan, käsiteollisuuden sekä kulttuuri- ja matkailualan erikoisosaamisen tukemiseksi;

1.  kehottaa komissiota tehostamaan makroaluestrategian roolia vuoristoalueiden kehittämiseksi ja varmistamaan, että niiden asukkailla on alueensa hallinnoimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla tarvittavat välineet;

2.   kehottaa komissiota tukemaan vuoristoalueiden infrastruktuuriverkkojen toteuttamista, jotta vuoristoalueiden asukkaille voidaan tarjota liikenneyhteyksiä maan muihin osiin sekä Eurooppaan, ja edistämään asianmukaisin toimenpitein vuoristoalueilla asuvien unionin kansalaisten terveydenhuoltopalvelujen saantia jarruttamalla tendenssiä, jossa syrjäisempien asutuskeskusten sairaaloita suljetaan.

Oikeudellinen huomautus