NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 61k
16.11.2015
PE573.366v01-00
 
B8-1332/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore makroregionálnej stratégie pre horské oblasti


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore makroregionálnej stratégie pre horské oblasti  
B8-1332/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 svojho rokovacieho poriadku,

A.  vzhľadom na odliv obyvateľov z hôr do nížin, ku ktorému dochádza v dôsledku neustálych zmien na trhu práce a najmä v dôsledku nedostatku základných služieb – nemocnice, doprava, úrady – ktoré by zabezpečili primeranú kvalitu života obyvateľom hôr, ktoré nie sú prostredím, ktoré je jednoduché z logistického hľadiska;

 

B.  keďže je naliehavo nutné vziať do úvahy osobitosti horského prostredia s opatreniami zameranými na podporu agropotravinárskych, remeselných, kultúrnych a turistických osobitostí, ktoré hory ponúkajú;

 

1.  vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu makroregionálnej stratégie na podporu hôr a zabezpečila jej obyvateľom potrebné nástroje na lepšie spravovanie svojho územia;

2.   vyzýva Komisiu, aby podporila vybudovanie infraštruktúrnych sietí v horských oblastiach s cieľom zabezpečiť obyvateľom hôr spojenie so zvyškom krajiny a Európy, podporiť prostredníctvom primeraných opatrení prístup k zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov žijúcich v horách a obmedziť fenomén zatvárania periférnych nemocničných zariadení.

Právne oznámenie