PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 123kWORD 60k
16.11.2015
PE573.366v01-00
 
B8-1332/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o podpori za makroregionalno strategijo za gorska območja


Mara Bizzotto

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o podpori za makroregionalno strategijo za gorska območja  
B8-1332/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se ljudje iz gorskih območij izseljujejo v dolino zaradi nenehnih sprememb na trgu dela, še zlasti pa zaradi pomanjkanja osnovnih storitev – bolnišnic, prometne infrastrukture, uradov – ki prebivalcem gorskega, z logističnega vidika zahtevnega okolja omogočajo zadovoljivo kakovost življenja;

B.  ker je nujno treba upoštevati posebnosti gorskega okolja s ciljno usmerjenimi ukrepi, ki podpirajo prehranske, obrtniške, kulturne in turistične odličnosti, ki jih ponujajo gore;

1.  poziva Komisijo, naj okrepi vlogo makroregionalne strategije in s tem podpre gorska območja ter naj prebivalcem teh območij zagotavlja potrebna orodja za čim boljše upravljanje njihovega ozemlja;

2.   poziva Komisijo, naj si prizadeva za gradnjo gorskih infrastrukturnih omrežij in tako gorskim prebivalcem omogoči povezanost z ostalimi deli države in Evrope ter naj z ustreznimi ukrepi podpira dostop evropskih državljanov, ki živijo v gorah, do zdravstvenih storitev in preprečuje zapiranje bolnišnic na obrobju.

Pravno obvestilo