PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 60k
13.11.2015
PE573.368v01-00
 
B8-1334/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ustanowienia europejskich regulacji dotyczących redystrybucji nadwyżek żywności przez sieci supermarketów


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia europejskich regulacji dotyczących redystrybucji nadwyżek żywności przez sieci supermarketów  
B8-1334/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 września 2014 r. „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program »zero odpadów« dla Europy”,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada ograniczenie marnotrawstwa żywności, zmianę stylu życia i konsumpcji oraz zmianę systemów produkcyjnych;

B.  mając na uwadze, że podczas gdy 795 mln ludzi na całym świecie nie ma wystarczających zasobów żywnościowych, w Europie marnuje się i wyrzuca tony żywności w całym łańcuchu jej dostaw;

C.  mając na uwadze, że Komisja już zajmuje się kwestią ograniczania marnotrawstwa żywności poprzez współpracę między ekspertami do spraw przemysłu rolno-spożywczego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i państwami członkowskimi;

D.  mając na uwadze, że powołana została Grupa Robocza ds. Strat i Marnotrawstwa Żywności, której zadaniem jest wspieranie prac Komisji w tej dziedzinie;

1.  wzywa Komisję do rozważenia ustanowienia europejskich regulacji mających na celu unormowanie, ułatwienie i zachęcenie do oddawania i redystrybucji nadwyżek żywności i niesprzedanych lub bliskich przeterminowania produktów spożywczych przez sieci supermarketów na rzecz osób w trudnej sytuacji finansowej i społecznej.

Informacja prawna