PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 60k
30.10.2015
PE537.372v01-00
 
B8-1338/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie sankcji wobec państw finansujących i wspierających ISIS


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sankcji wobec państw finansujących i wspierających ISIS  
B8-1338/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ISIS uzyskało dotychczas jawne wsparcie finansowe i logistyczne od takich państw jak Katar, Turcja, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt;

B.  mając na uwadze, że takie wsparcie polegało na darowiznach pieniężnych, pomocy w praniu pieniędzy, kupnie i sprzedaży ropy;

C.  mając na uwadze, że państwa te prowadzą od pewnego czasu niegodziwą podwójną grę w stosunku do wspólnoty międzynarodowej, z jednej strony udostępniając przestrzeń powietrzną i bazy wojskowe w walce przeciwko ISIS, a z drugiej strony aktywnie wspierając ISIS;

D.  mając na uwadze, że sama Unia Europejska zastosowała sankcje wobec Rosji z powodu konfliktu granicznego z Ukrainą, przy czym waga i zakres naruszeń prawa międzynarodowego były w tym przypadku w minimalnym stopniu porównywalne do wagi wsparcia na rzecz ISIS udzielonego przez wymienione wyżej państwa;

1.  wzywa Komisję Europejską do zastosowania wobec Kataru, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu pilnych i niezbędnych sankcji mających na celu powstrzymanie tych państw przed wspieraniem Państwa Islamskiego, takich jak zamrożenie i konfiskata dóbr, rachunków bieżących, udziałów w spółkach, mienia ruchomego i nieruchomości na terenie Unii Europejskiej, które dotkną bezpośrednio rodziny królewskie/władze wspomnianych państw oraz ich organy administracyjne i organy inwestycji publicznych.

Informacja prawna