PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 58k
17.11.2015
PE573.373v01-00
 
B8-1339/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie działalności parabankowej


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie działalności parabankowej  
B8-1339/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wartość aktywów podmiotów innych niż banki, tzw. działalności parabankowej, znacznie przekroczyła wartość aktywów samych banków, jak wynika to z „Global Shadow Banking Report” przedstawionego niedawno przez Radę Stabilności Finansowej;

 

B.  mając na uwadze, że – dla uzmysłowienia rzędu wielkości – w samej tylko Irlandii instytucje niebędące bankami zarządzają aktywami o wartości 1,190% PKB;

 

C.  mając na uwadze, że sama Rada Stabilności Finansowej radzi monitorować potencjalne ryzyko systemowe związane z szybkim rozwojem sektora instytucji niebędących bankami;

1.  apeluje do Komisji, posiadającej kompetencje przyznane jej na mocy art. 26 i 114, art. 127 ust. 6, a także art. 290 i 291 TFUE, o nadzorowanie instytucji działających jako banki, lecz niebędących nimi ani nieregulowanych jak banki.

Informacja prawna