PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 60k
30.10.2015
PE573.374v01-00
 
B8-1340/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie sprzedaży broni i technologii wojskowych państwom finansującym i wspierającym ISIS


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sprzedaży broni i technologii wojskowych państwom finansującym i wspierającym ISIS  
B8-1340/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ISIS uzyskało dotychczas jawne wsparcie finansowe i logistyczne od takich państw jak Katar, Turcja, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt;

B.  mając na uwadze, że takie wsparcie polegało na darowiznach pieniężnych, pomocy w praniu pieniędzy, kupnie i sprzedaży ropy oraz nabywaniu przedmiotów archeologicznych przemycanych z terenów będących pod kontrolą ISIS;

C.  mając na uwadze, że państwa te prowadzą od pewnego czasu podwójną grę w stosunku do wspólnoty międzynarodowej, z jednej strony udostępniając przestrzeń powietrzną i bazy wojskowe w walce przeciwko ISIS, a z drugiej strony aktywnie finansując ISIS i islamskie organizacje ekstremistyczne;

D.  mając na uwadze, że sama Unia Europejska zastosowała sankcje mające na celu zakaz sprzedaży broni do państw takich jak Azerbejdżan z powodu konfliktu granicznego z Armenią, przy czym waga i zakres naruszeń prawa międzynarodowego były w tym przypadku w minimalnym stopniu porównywalne do wagi wsparcia na rzecz ISIS udzielanego przez wymienione wyżej państwa;

1.  wzywa Komisję Europejską do zastosowania wobec Kataru, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu pilnych środków, niezbędnych do nałożenia na europejskie przedsiębiorstwa z sektora technologii wojskowych i zbrojeniowego zakazu sprzedaży tym państwom broni i technologii wojskowych.

Informacja prawna