Postupak : 2015/2936(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1347/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1347/2015

Rasprave :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0469

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 149kWORD 72k
9.12.2015
PE573.383v01-00
 
B8-1347/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1113/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije (2015/2936(RSP))


Roberto Gualtieri u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

Rezolucija Europskog parlamenta o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije (2015/2936(RSP))  
B8‑1347/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 21. listopada 2015. o koracima prema dovršetku ekonomske i monetarne unije (COM(2015)0600),

–  uzimajući u obzir Odluku Komisije od 21. listopada 2015. o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora (C(2015)8000),

–  uzimajući u obzir Preporuku Komisije od 21. listopada 2015. za Preporuku Vijeća o osnivanju nacionalnih odbora za konkurentnost u europodručju (COM(2015)0601),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 21. listopada 2015. o planu za postizanje dosljednijeg vanjskog zastupanja europodručja u međunarodnim forumima (COM(2015)0602),

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije od 21. listopada 2015. za Odluku Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu (COM(2015)0603),

–  uzimajući u obzir Izvješće o dovršetku ekonomske i monetarne unije („Izvješće petorice predsjednika”),

–  uzimajući u obzir svoje Izvješće o vlastitoj inicijativi o reviziji okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazovi (2014/2145(INI)),

–  uzimajući u obzir uredbe (EU) br. 1173/2011(1), 1174/2011(2), 1175/2011(3), 1176/2011(4) i 1177/2011(5), Direktivu 2011/85/EU(6) te Uredbe (EU) br. 472/2013(7) i 473/2013(8) (paket šest mjera i paket dviju mjera),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/49/EU o sustavima osiguranja depozita(9),

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije (O-000152/2015 – B8‑1113/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u Izvješću petorice predsjednika o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije iznose prijedlozi za dovršetak europske ekonomske i monetarne unije;

B.  budući da je u izvješću o vlastitoj inicijativi o „reviziji okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazovi” naglašena potreba za ambicioznim i brzim napretkom u jačanju europodručja;

C.  budući da je 21. listopada 2015. Komisija u okviru prve faze programa sadržanog u Izvješću petorice predsjednika objavila paket koji sadrži mjere kojima će se napredovati prema dovršetku ekonomske i monetarne unije i koji je sastavljen od dvije komunikacije, preporuke za preporuku Vijeća, prijedloga za odluku Vijeća i odluke Komisije;

Opća procjena

1.  prima na znanje prijedloge Komisije za jačanje ekonomske i monetarne unije te, iako priznaje da su poduzeti neki koraci u pravom smjeru, napominje da će biti potrebni dodatni napori kako bi se riješili trenutačni nedostaci institucionalnog okvira europodručja;

2.  kao što je navedeno u izvješću o vlastitoj inicijativi o „reviziji okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazovi”, inzistira na provedbi odredbi paketa šest mjera i paketa dviju mjera, ističući pritom da postojeći Ugovori i instrumenti omogućuju neke od potrebnih dodatnih koraka prema dovršetku ekonomske i monetarne unije;

3.  žali što paket koji je objavila Komisija ne ostavlja dovoljno prostora za parlamentarni nadzor i rasprave na europskoj razini koje su potrebne kako bi se zajamčila demokratska odgovornost odluka donesenih u kontekstu ekonomske i monetarne unije te shodno tome za jamčenje građanskog vlasništva nad upravljanjem europodručja;

4.  traži da se Komisija, kao što je navedeno u izvješću petorice predsjednika, pravovremeno savjetuje s Parlamentom u kontekstu pripreme bijele knjige o prijelazu iz prve u drugu fazu reformi ekonomske i monetarne unije;

Europski semestar

5.  potiče Komisiju da započne pregovore o međuinstitucijskom sporazumu o europskom gospodarskom upravljanju, među ostalim o europskom semestru i nadzoru provedbe programa makroekonomske prilagodbe, s Parlamentom, Vijećem i Euroskupinom, kao što je navedeno u Izvješću petorice predsjednika; inzistira na tome da bi se tim međuinstitucijskim sporazumom trebalo zajamčiti, u okviru Ugovora, da struktura europskog semestra omogućava značajan i redoviti parlamentarni nadzor postupka, posebno u pogledu preporuka za europodručje;

Europski fiskalni odbor i nacionalni odbori za konkurentnost

6.  žali što je Komisija odlučila ne upotrijebiti redovni zakonodavni postupak za odluke povezane s nacionalnim odborima za konkurentnost te je poziva da u tu svrhu podnese zakonodavni prijedlog;

7.  ističe da bi Europski fiskalni odbor kao savjetodavni odbor Komisije trebao biti odgovoran Parlamentu i da bi u tom kontekstu njegove procjene trebale biti javne i transparentne;

Vanjsko zastupanje europodručja

8.  traži od Komisije da zajamči da je zastupanje europodručja na međunarodnoj sceni podložno demokratskom nadzoru Parlamenta;

°

°  °

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

(1)

SL L 306, 23.11.2011., str. 1.

(2)

SL L 306, 23.11.2011., str. 8.

(3)

SL L 306, 23.11.2011., str. 12.

(4)

SL L 306, 23.11.2011., str. 25.

(5)

SL L 306, 23.11.2011., str. 33.

(6)

SL L 306, 23.11.2011., str. 41.

(7)

SL L 140, 27.5.2013., str. 1.

(8)

SL L 140, 27.5.2013., str. 11.

(9)

SL L 173, 12.6.2014., str. 149.

Pravna napomena