Postup : 2015/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1348/2015

Predkladané texty :

B8-1348/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0474

NÁVRH UZNESENIA
PDF 150kWORD 71k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.384v01-00
 
B8-1348/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Burundi (2015/2973(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Notis Marias v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1348/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi, najmä na uznesenia z 18. septembra 2014(1), 12 februára 2015(2) a z 9. júla 2015(3),

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  zo zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 5. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 25. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od kontroverzného vyhlásenia prezidenta Pierra Nkurunzizu z apríla, že predĺži svoje funkčného obdobie, bolo zabitých najmenej 240 ľudí a viac než 210 000 ľudí z krajiny odvtedy utieklo;

B.  keďže situácia v Burundi sa v posledných týždňoch nebezpečne zhoršila a uprostred všeobecnej atmosféry beztrestnosti bezpečnostné sily naďalej porušujú ľudské práva Burunďanov;

C.  keďže osobitní spravodajcovia OSN 13. novembra 2015 vyhlásili, že situácia v Burundi sa naďalej zhoršuje a každodenne sa objavujú správy o vážnom porušovaní ľudských práv vrátane mimosúdnych popráv, svojvoľného zatýkania a zadržiavania, mučenia, útokov na nezávislé médiá a zastrašovania a zabíjania ochrancov ľudských práv, ako aj správy o neodôvodnenom obmedzovaní slobody pokojného zhromažďovania a prejavu, a to popri skutočnosti, že viac ako 200 000 ľudí bolo vysídlených v dôsledku násilia;

D.  keďže v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2248, ktorá bola jednomyseľne prijatá 12. novembra 2015, sa vláda Burundi naliehavo vyzýva, aby rešpektovala, chránila a zaručila všetky ľudské práva a základné slobody pre všetkých a spolupracovala na sprostredkovateľskom úsilí pod vedením Východoafrického spoločenstva (EAC) s podporou Africkej únie (AÚ) s cieľom umožniť bezodkladné začatie inkluzívneho a skutočného vnútorného mierového dialógu v Burundi so zapojením všetkých zainteresovaných subjektov z Burundi aj mimo neho, v záujme dosiahnutia konsenzuálneho a celonárodne prijatého riešenia súčasnej krízy;

E.  keďže zástupca generálneho tajomníka OSN Jan Eliasson, predsedníčka AÚ Nkosazana Dlamini-Zuma a podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka EÚ Federica Mogheriniová sa v spoločnom vyhlásení z 12. novembra 2015 zaviazali úzko spolupracovať a zmobilizovať všetky prostriedky a nástroje na zabránenie ďalšiemu zhoršovaniu situácie v Burundi a dohodli sa na naliehavej potrebe zvolať schôdzu za účasti burundskej vlády a zástupcov opozície v Addis Abebe alebo Kampale, ktorej by predsedal ugandský prezident Museveni;

F.  keďže burundská vláda pozastavila činnosť desiatim skupinám občianskej spoločnosti, ktoré zohrávali vedúcu úlohu v protestoch proti ohlásenému predĺženiu funkčného prezidenta Nkurunzizu na tretie obdobie a na ktorých čele stoja poprední obhajcovia ľudských práv, ktorí utiekli do exilu po tom, ako boli ich bankové účty zmrazené;

G.  keďže sa objavujú výzvy k etnickej nenávisti, ktoré pripomínajú zverstvá spáchané v Rwande;

H.  keďže dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu je základným prvkom vzťahu medzi EÚ a Burundi, ktorý je upravený v Dohode z Cotonou, a keďže EÚ požiadala o začatie konzultácií podľa článku 96 tejto dohody;

I.  keďže EÚ a USA zaviedli sankcie voči určitým burundských predstaviteľom považovaným za hrozbu pre mier a bezpečnosť v Burundi, ktorí podkopávajú demokratické procesy alebo sú zodpovední alebo spoluzodpovední za porušovanie ľudských práv a údajné páchanie zverstiev; keďže vo svojej rezolúcii č. 2248 (2015) Bezpečnostná rada OSN vyjadrila zámer zvážiť dodatočné opatrenia proti všetkým burundským aktérom, ktorých činnosť a vyhlásenia prispievajú k pokračovaniu násilia a bránia dosiahnutiu mierového riešenia;

J.  keďže vyhliadky burundských utečencov v oblasti zdravia a prístrešia v preplnených táboroch v Tanzánii sa podľa všetkého budú zhoršovať, pretože nástup obdobia dažďov v Tanzánii už spôsobil zvýšený počet utečencov nakazených maláriou a črevnými ochoreniami prenášajúcimi sa vodou a táto situácia sa bude iba zhoršovať, keďže tieto oblasti sú zaplavené a stany a toalety poškodené v dôsledku silných dažďov;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom porušovania ľudských práv a násilia v Burundi, prehlbovaním rozdielov a nedostatočným dialógom medzi burundskými zainteresovanými stranami, ako aj nad hrozbou regionálnej krízy;

2.  vyzýva všetky strany v Burundi, aby zastavili špirálu násilia;

3.  naliehavo vyzýva burundskú vládu, aby plne spolupracovala na sprostredkovateľskom úsilí pod vedením EAC v záujme dosiahnutia trvalého politického riešenie prostredníctvom dôveryhodného a inkluzívneho vnútorného dialógu v Burundi podľa zásad arušskej mierovej dohody a obnovila mierové a bezpečné prostredie, čím by sa podporil návrat utečencov;

4.  víta rozhodnutie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie začať hĺbkové vyšetrovanie porušovania ľudských práv a iného zneužívania namiereného voči civilistom v Burundi a rozmiestniť ďalších pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a vojenských expertov;

5.  pripomína, že Burundi je členským štátom Medzinárodného trestného súdu (MTS) a prevzalo záväzok bojovať proti beztrestnosti za zločiny, ktoré patria do jeho právomoci, a na základe jurisdikcie MTS proti tým osobám, ktoré páchajú akty masového násilia alebo k nim podnecujú, a vyzýva prokurátorku MTS, aby dôsledne sledovala situáciu v Burundi;

6.  nalieha na Komisiu a členské štáty, aby čiastočne pozastavili a presmerovali rozvojovú pomoc pre Burundi;

7.  pripomína Komisii a členským štátom, že pomoc z fondov pre burundských utečencov v susedných krajinách je potrebné uvoľňovať rýchlejšie, aby sa zabránilo prepuknutiu chorôb;

8.  naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú, aby sa zasadila o okamžité prepustenie Richarda Spirosa Hagabimanu, policajta gréckeho pôvodu v Burundi, ktorý bol protiprávne uväznený a mučený, pretože 28. júla 2015 ako policajt odmietol strieľať do davu;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde Burundi a vládam krajín v oblasti Veľkých jazier, vládam Východoafrického spoločenstva, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federice Mogheriniovej, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0023.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0040.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0275.

Právne oznámenie