Postupak : 2015/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1349/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1349/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 349kWORD 69k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1110/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovore te posebno članke 2., 3. i 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 2. stavak 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj(1),

–  uzimajući u obzir odgovor Komisije od 5. studenoga 2015. koji je uslijedio nakon Rezolucije Parlamenta od 10. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir svoju raspravu od 2. prosinca 2015. o stanju u Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Komisija u svom odgovoru na usmeno pitanje Parlamenta koje je 10. studenoga 2015. podnio Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE), koji administracija Parlamenta nije na vrijeme proslijedila članovima Odbora LIBE, izjavila da još nisu ispunjeni uvjeti za aktiviranje okvira vladavine prava u slučaju Mađarske;

B.  budući da je, nakon što je Parlament 10. lipnja 2015. donio svoju rezoluciju, Komisija poduzela niz mjera u pogledu najnovijih zbivanja u Mađarskoj, čiji je pregled Parlamentu predstavila Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, tijekom rasprave na plenarnoj sjednici 2. prosinca 2015.;

C.  budući da rasprava o ponovnom uvođenju smrtne kazne koju je pokrenuo premijer Orbán nije urodila plodom te da smrtna kazna nije ponovno uvedena;

D.  budući da je, kad je riječ o migracijama, mađarska vlada 15. rujna 2015. službeno objavila „krizno stanje uzrokovano masovnom imigracijom” na temelju zakonodavstva koje je stupilo na snagu istog dana;

E.  budući da je Komisija ocijenila zakonodavstvo Mađarske i drugih država članica u području migracije i njegovu provedbu kad je riječ o usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a u području azila i granica te s Poveljom o temeljnim pravima Europske unije; budući da su tom ocjenom otkriveni brojni problemi i pitanja u pogledu sadržaja i provedbe tog zakonodavstva;

F.  budući da je 4. studenoga 2015. stigao prvi podroban odgovor mađarskih vlasti, u kojem su pojašnjena mnoga pitanja;

G.  budući da Komisija aktivno prati stanje u Mađarskoj i drugim državama članicama te da je već pokrenula postupke prije utvrđivanja kršenja i postupke zbog kršenja u slučajevima u kojima se to smatralo potrebnim;

H.  budući da je Komisija u više navrata obavijestila Parlament da je spremna upotrijebiti sva raspoloživa sredstva kako bi se zajamčilo da države članice ispunjavaju svoje obveze u okviru prava EU-a;

I.  budući da je svrha okvira vladavine prava rješavanje problema sustavnih i stalnih prijetnji vladavini prava u nekoj državi članici prije nego što dosegnu razinu na kojoj je potrebno pozvati se na odredbe iz članka 7. UEU-a, posebno u situacijama koje se ne mogu učinkovito riješiti postupcima zbog kršenja i u slučaju da mjere zaštite vladavine prava koje postoje na nacionalnoj razini više nisu dovoljne za učinkovito rješavanje tih prijetnji;

J.  budući da je Povelja o temeljnim pravima Europske unije u potpunosti integrirana u mađarski Ustav i pravne sustave ostalih država članica;

1.  napominje da je odgovor Komisije u vezi s rezolucijom Europskog parlamenta bio sveobuhvatan i točan; priznaje spremnost Komisije na rješavanje postojećih problema provođenjem većeg broja postupaka prije utvrđivanja kršenja i postupaka zbog kršenja protiv nekoliko država članica EU-a, uključujući postupke povezane s vladavinom prava, na primjer one u vezi s načelom pravne sigurnosti, učinkovitošću sudskog preispitivanja, ovlastima i nezavisnošću upravnih tijela i povredama pravne stečevine u području azila i temeljnih prava;

2.  smatra da sve države članice u svojoj zakonodavnoj i administrativnoj praksi moraju u potpunosti poštovati pravo EU-a te da sve zakonodavstvo, uključujući primarno zakonodavstvo svake države članice ili države kandidatkinje mora odražavati temeljne europske vrijednosti, prije svega demokratska načela, vladavinu prava i temeljna prava, odnosno biti u skladu s njima;

3.  pozdravlja to što je Komisija potvrdila Parlamentu da će nastaviti pratiti stanje u Mađarskoj i u drugim državama članicama, uključujući funkcioniranje nacionalnih mjera zaštite vladavine prava, kao što su pravosudni i ustavni mehanizmi;

4.  očekuje od Komisije da kad je riječ o migracijama, demokratskim načelima, vladavini prava i temeljnim pravima sve države članice nadzire u jednakoj mjeri kako bi se izbjegli dvostruki standardi te da o tome izvještava Parlament;

5.  očekuje od država članica da surađuju i zauzmu jedinstven stav u kriznim razdobljima te poziva Komisiju da u svojstvu čuvarice Ugovora podrži države članice u izradi rješenja za suočavanje s tim krizama i jačanja vladavine prava;

6.  očekuje od svih država članica da konstruktivno sudjeluju u aktualnoj raspravi o Europskom programu za migracije, kojim se jednako utječe na unutarnje, vanjske i razvojne politike koje se moraju provesti u EU-u, a imaju posljedice za afrički kontinent i Bliski istok;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i predsjedniku Mađarske.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0227.

Pravna napomena