Eljárás : 2015/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1349/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1349/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 258kWORD 72k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

a B8-1110/2015. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a magyarországi helyzetről (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a magyarországi helyzetről (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szerződésekre, és különösen az Európai Unióról szóló szerződés 2.,3. és 6. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 2. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság „A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret” című, 2014. március 11-i közleményére (COM(2014)0158),

–  tekintettel a magyarországi helyzetről szóló, 2015. június 10-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Bizottság 2015. november 5-i válaszára a Parlament 2015. június 10-i állásfoglalását követően,

–  tekintettel az az Európai Parlament magyarországi helyzettel kapcsolatos, 2015. december 2-i vitájára,

–  tekintettel „A magyarországi helyzet: az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalásának nyomon követése” című, Bizottsághoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdésre (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) által 2015. november 10-én elfogadott, a LIBE bizottság tagjai részére a Parlament igazgatási szervei által megfelelő időben nem továbbított parlamenti szóbeli választ igénylő kérdésre adott válaszában a Bizottság megállapította, hogy a jogállamiságra vonatkozó keret Magyarország tekintetében történő alkalmazásához szükséges feltételek a jelen szakaszban nem teljesültek;

B.  mivel a Parlament 2015. június 10-i állásfoglalását követően a Bizottság több intézkedést hozott a közelmúltbeli magyarországi fejlemények tekintetében, amelyek áttekintését Věra Jourová jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos a 2015. december 2-i plenáris ülésen tartott vitán ismertette a Parlamenttel;

C.  mivel az Orbán Viktor miniszterelnök által elindított, a halálbüntetés visszaállításáról szóló vita nem jött létre, és a halálbüntetés visszaállítására nem került sor;

D.  mivel a bevándorlást illetően a magyar kormány 2015. szeptember 15-én hivatalosan bejelentette a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” az ugyanazon a napon hatályba lépő jogszabály alapján;

E.  mivel a migráció kérdésében a Bizottság értékelte a magyarországi – és a többi tagállamban hatályban lévő – szabályozásnak és végrehajtásuknak az uniós menekültügyi és határokra vonatkozó vívmányokkal és az Európai Unió Alapjogi Chartájával való összeegyeztethetőségét; mivel az értékelés számos tartalmi és végrehajtási aggályt és kérdést tárt fel;

F.  mivel a magyar hatóságok első részletes válasza 2015. november 4-én érkezett meg, amely számos kérdést tisztázott;

G.  mivel a Bizottság aktívan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását mind a Magyarországon, mind más tagállamokban és a szükségesnek ítélt helyzetekben már elindított a kötelezettségszegési és kötelezettségszegési eljárást megelőző eljárásokat;

H.  mivel a Bizottság ismételten tájékoztatta a Parlamentet arról, hogy készen áll az összes rendelkezésére álló eszköz alkalmazására annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok teljesítsék az uniós jog szerinti kötelezettségeiket;

I.  mivel a jogállamiságra vonatkozó keret célja a jogállamisággal szembeni rendszerszintű és folyamatos fenyegetések kiküszöbölése a tagállamokban, mielőtt olyan szintet érnének el, amely az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének alkalmazását teszi szükségessé, különösen olyan helyzetekben, amelyek nem kezelhetők hatékonyan a kötelezettségszegési eljárások keretében és abban az esetben, ha a nemzeti szintű „jogállami biztosítékok” immár nem tűnnek képesnek e fenyegetések hatékony kezelésére;

J.  mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája teljes egészében beépült a magyar alkotmányba és a többi tagállam jogrendjébe;

1.  megjegyzi, hogy a Bizottság parlamenti állásfoglalásra adott válasza átfogó és pontos volt; tudomásul veszi, hogy a Bizottság kész arra, hogy a jelenlegi aggályokat több tagállammal szembeni kötelezettségszegési és kötelezettségszegési eljárást megelőző eljárások alkalmazásával orvosolja, ideértve a jogállamiság elvével kapcsolatos eljárásokat, például a jogbiztonság elve, a bírósági felülvizsgálat hatékonysága, a közigazgatási hatóságok hatáskörei és függetlensége, valamint a menekültügyi vívmányok és az alapvető jogok megsértése tekintetében;

2.  úgy véli, hogy jogalkotási és igazgatási gyakorlatukban a tagállamoknak maradéktalanul be kell tartaniuk az uniós jogot, és hogy valamennyi jogszabálynak, beleértve bármely tagállam vagy tagjelölt ország elsődleges jogát, tükröznie kell az alapvető európai értékeket és meg kell felelnie azoknak, nevezetesen a demokratikus elveknek, a jogállamiságnak és az alapvető jogoknak;

3.  üdvözli, hogy a Bizottság biztosítékot adott a Parlamentnek arra nézve, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet Magyarországon és más tagállamokban, beleértve a nemzeti jogállami biztosítékok működését, például a bírósági és alkotmányos mechanizmusokat;

4.  elvárja a Bizottságtól, hogy a bevándorlás, a demokratikus elvek, a jogállamiság és az alapvető jogok tekintetében ugyanolyan szinten ellenőrizzen valamennyi tagállamot, ezáltal elkerülendő a kettős mérce alkalmazását, és erről tegyen jelentést a Parlamentnek;

5.  elvárja a tagállamoktól, hogy működjenek együtt és fogjanak össze válságok idején, és sürgeti a Bizottságot mint a Szerződések őrét, hogy támogassa a tagállamokat a válságok megoldását és a jogállamiság erősítését szolgáló megoldások kidolgozásában;

6.  elvárja a tagállamoktól, hogy konstruktív módon vegyenek részt az európai migrációs stratégiáról jelenleg folyó megbeszélésekben, amely stratégia egyaránt befolyásolja az Unióban végrehajtandó belső, külső és fejlesztési politikákat és ennek megfelelően hatással van az afrikai kontinensre és a Közel-Keletre;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Magyarország elnökének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0227.

Jogi nyilatkozat