Postopek : 2015/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1349/2015

Predložena besedila :

B8-1349/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 392kWORD 66k
9.12.2015
PE573.385v01-00
 
B8-1349/2015

k vprašanju za ustni odgovor B8-1110/2015

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP))


Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP))  
B8-1349/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodb, zlasti členov 2, 3 in 6 Pogodbe o Evropski uniji ter člena 2(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem(1),

–  ob upoštevanju odgovora Komisije z dne 5. novembra 2015 po sprejetju resolucije Parlamenta z dne 10. junija 2015,

–  ob upoštevanju svoje razprave z dne 2. decembra 2015 o razmerah na Madžarskem,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o razmerah na Madžarskem: nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Komisija v odgovoru na ustno vprašanje Parlamenta, sprejetem dne 10. novembra 2015 v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), ki ga administracija Parlamenta ni pravočasno posredovala članom tega odbora, navedla, da pogoji za aktiviranje okvira za okrepitev pravne države v primeru Madžarske trenutno niso izpolnjeni;

B.  ker je Komisija po resoluciji Parlamenta z dne 10. junija 2015 sprejela vrsto ukrepov v zvezi z nedavnimi dogodki na Madžarskem in je komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová Parlamentu na plenarnem zasedanju 2. decembra 2015 predstavila pregled teh ukrepov;

C.  ker se razprava, ki jo je sprožil ministrski predsednik Viktor Orban o ponovni uvedbi smrtne kazni, ni razvila naprej in ni prišlo do ponovne uvedbe smrtne kazni;

D.  ker je madžarska vlada 15. septembra 2015 v zvezi z migracijo uradno razglasila „krizne razmere zaradi množičnega priseljevanja“ in sicer na podlagi zakona, ki je stopil v veljavo isti dan;

E.  ker je Komisija ocenila zakonodajo Madžarske in drugih držav članic v zvezi s migracijo in izvajanje zakonodaje glede na skladnost s pravnim redom EU na področju azila in meja in z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah; ker je ocena sprožila številne pomisleke in vprašanja o vsebini in izvajanju;

F.  ker je prvi obsežni odgovor madžarskih oblasti prispel 4. novembra 2015 in so bila v njem pojasnjena številna vprašanja;

G.  ker Komisija dejavno spremlja razmere na Madžarskem in v drugih državah članicah in je v primerih, ko se ji je zdelo potrebno, že sprožila postopek za ugotavljanje kršitev in postopek pred ugotavljanjem kršitev;

H.  ker je Komisija že večkrat obvestila Parlament, da je pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva in tako zagotoviti, da bodo države članice izpolnile svoje obveznosti iz prava Unije;

I.  ker je okvir za okrepitev pravne države namenjen odpravljanju sistemskih in stalnih groženj pravni državi v državi članici, preden dosežejo raven, kjer bi bilo treba uporabiti člen 7 PEU, zlasti v primerih, ki jih ni mogoče učinkovito obravnavati s postopki za ugotavljanje kršitev in v primeru, ko kaže, da nadzorni mehanizmi pravne države, ki obstajajo na nacionalni ravni, ne morejo več učinkovito obravnavati teh groženj;

J.  ker je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah v celoti vključena v madžarsko ustavo in pravni sistem drugih držav članic;

1.  ugotavlja, da je bil odgovor Komisije v zvezi z resolucijo Parlamenta izčrpen in natančen; priznava pripravljenost Komisije, da obstoječe pomisleke obravnava s postopki za ugotavljanje kršitev in postopki pred ugotavljanjem kršitev proti številnim državam članicam, vključno s postopki v zvezi s pravno državo, na primer glede načela pravne varnosti, učinkovitosti sodnega nadzora, pristojnosti in neodvisnosti upravnih organov ter kršitev pravnega reda Unije na področju azila in temeljnih pravic;

2.  meni, da morajo vse države članice v svoji zakonodajni in upravni praksi v celoti spoštovati pravo EU in da mora v vseh državah članicah ali državah kandidatkah vsa zakonodaja, tudi primarna, odražati osnovne evropske vrednote, torej demokratična načela, pravno državo in temeljne pravice, ter biti skladna z njimi;

3.  pozdravlja zagotovilo Komisije Parlamentu, da bo še naprej spremljala razmere na Madžarskem in v drugih državah članicah, vključno z delovanjem nacionalnih nadzornih mehanizmov pravne države, na primeri pravnih in ustavnih mehanizmov;

4.  pričakuje, da bo Komisija na enak način spremljala vse države članice v zvezi z migracijo, demokratičnimi načeli, pravno državo in temeljnimi pravicami, in tako preprečila dvojne standarde ter o tem poročala Parlamentu;

5.  pričakuje, da bodo države članice v obdobju krize stopile skupaj in sodelovale, ter poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb podpre države članice pri oblikovanju rešitev za boj proti tem krizam in krepitev pravne države;

6.  pričakuje, da bodo vse države članice konstruktivno sodelovale v razpravi o evropski agendi za migracije, ki v enaki meri vpliva na notranjo, zunanjo in razvojno politiko EU in posledično tudi na afriško celino in Bližnji vzhod;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku Madžarske.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0227.

Pravno obvestilo