Eljárás : 2015/2979(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1350/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1350/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 173kWORD 72k
9.12.2015
PE573.387v01-00
 
B8-1350/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról (2015/2979(RSP))


Georg Mayer az ENF képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról (2015/2979(RSP))  
B8-1350/2015

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Cutileiro-tervre, a Vance-Owen tervre, az Owen-Stoltenberg tervre és a kapcsolattartó csoport tervére,

–  tekintettel az 1994. március 1-jei washingtoni megállapodásra(1),

–  tekintettel a daytoni békemegállapodásra és 12 mellékletére, különös tekintettel az 1995. november 21-én Daytonban parafált és 1995. december 14-én aláírt IV. és X. mellékletre(2),

–  tekintettel a Béke-végrehajtási Tanács 1997. december 9–10-i bonni ülésének következtetéseire(3),

–  tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1384(2014). sz. állásfoglalásának (13) bekezdésére(4),

–  tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1592(2007). sz. állásfoglalásának (1) bekezdésére(5),

–  tekintettel a főképviselőnek az ENSZ főtitkárához intézett, a Bosznia-Hercegovinára vonatkozó általános béke-keretmegállapodás (GFAP) végrehajtásáról szóló, 2015. szeptember 4-i különjelentésére(6),

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a daytoni békemegállapodás 20. évfordulója alkalmából 2015. december 16-án tett nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a konfliktust követően mind a nemzetközi közösség, mind a bosznia-hercegovinai politikai szereplők tudatában voltak annak, hogy az ország AVNOJ (Jugoszlávia Népi Felszabadító Antifasiszta Tanácsa) által megállapított határokon belüli fennmaradásának feltétele a radikális decentralizáció;

B.  mivel a daytoni békemegállapodás a háború lezárását jelentette és teljesen új belső berendezkedést hozott létre Bosznia-Hercegovinában mind a választási rendszer, mind az intézmények működése tekintetében az 1995. szeptemberi genfi és New York-i elveknek megfelelően;

C.  mivel a daytoni békemegállapodás megkötése óta eltelt 20 évben a nemzetközi közösség és egyes helyi politikai tényezők, különösen a bosznia-hercegovinai főképviselő, a bosznia-hercegovinai alkotmánybíróság és az ENSZ Biztonsági Tanácsa „durván szétverte” Bosznia-Hercegovina alkotmányát;

D.  mivel a bosznia-hercegovinai alkotmánybíróság és a Főképviselő Hivatala arra használják a bosznia-hercegovinai alkotmány 3. cikkének (5) bekezdését és 3. cikke (3) bekezdésének a) pontját, hogy látszólag törvényes alapon legitimizálják a daytoni békemegállapodás jogosulatlan megsértéseit;

E.  mivel az aláíró felek akarata ellenére és a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény által megállapított eljárások figyelmen kívül hagyásával törvénytelenül felülvizsgálták a daytoni békemegállapodás 4. mellékletét;

F.  mivel a Főképviselő Hivatala, amely ideiglenes nemzetközi intézményként jött létre, nem rendelkezett felhatalmazással arra, hogy Bosznia-Hercegovina daytoni alkotmányának rendelkezéseivel szembemenve feladatkörök széles körét centralizálja, miközben az alkotmány néhány kivételtől eltekintve minden hatáskört az államalkotó egységek számára tart fenn;

G.  mivel hatásköröknek az államalkotó egységek szintjéről a főképviselő által végrehajtott átadása eredményeként az országban korábban működő 7 közös intézmény helyett 70 intézmény van, amelyek 23 000 embert alkalmaznak;

H.  mivel 2000. november 12-én a Főképviselő Hivatala határozatott fogadott el a Bosznia-Hercegovina állami bíróságáról szóló törvény bevezetéséről „addig, amíg a bosznia-hercegovinai parlament megfelelő formában, módosítások és csatolt feltételek nélkül el nem fogadja ezt a törvényt”;

I.  mivel a Főképviselő Hivatala 2000 elején rendeleteket adott ki 200 bosznia-hercegovinai állampolgár állami munkahelyekről történő eltávolításáról és eltiltásáról, beleértve megválasztott elnököket, a jogalkotásban résztvevőket, bírákat és más tisztviselőket, és rendszeresen bocsát ki rendeleteket, amelyekkel politikusokat távolít el hivatalukból, eltiltja őket az állami foglalkoztatástól, elkobozza úti okmányaikat és befagyasztja bankszámláikat;

1.  emlékezteti a helyi politikusokat, hogy a nem hatékony, eredménytelen vagy következetlen törvények és intézmények reformjára van szükség; rámutat arra, hogy intézkedésekre van szükség a politikai, polgári és emberi jogok védelme érdekében, szorgalmazza a jogállamiság helyreállítását, és ösztönzi a bosznia-hercegovinai vezetőket, hogy tegyenek jelentős erőfeszítéseket a daytoni alkotmányban vázolt politikai rendszer megvalósítása érdekében;

2.  hangsúlyozza, hogy a Főképviselő Hivatala nem választott politikai hatóság, így már nem hozhat törvényeket jogorvoslati lehetőség vagy független testület javaslatai nélkül; szorgalmazza a daytoni békemegállapodás X. mellékletének újbóli megerősítését;

3.  sürgeti a daytoni békemegállapodás betartásához szükséges intézkedések végrehajtását, valamint minden olyan kísérlet beszüntetését, melyek célja a daytoni nemzetközi békemegállapodás megváltoztatása vagy jelentőségének csökkentése, beleértve a bíróságra és az ügyészségre vonatkozó törvények elfogadására irányuló kísérleteket;

4.  sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tartsák tiszteletben Bosznia-Hercegovina demokratikus intézményeit, szuverenitását és népének akaratát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint Bosznia-Hercegovina elnökségének és parlamentjének.

(1)

http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/washagree_03011994.pdf

(2)

http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm

(3)

http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=5183

(4)

„A közgyűlés a demokratikus elvekkel összeegyeztethetetlennek tartja, hogy a főképviselő végrehajtható határozatokat hozhasson anélkül, hogy azok tekintetében elszámoltatható lenne, illetve köteles lenne megindokolni azok megfelelőségét, és hogy ne álljon rendelkezésre jogorvoslati lehetőség.”

(5)

„A népszavazás intézménye a közvetlen demokrácia eszköze, amely része az európai választási hagyományoknak.”

(6)

http://www.ohr.int/other-doc/hr-reports/default.asp?content_id=49202

Jogi nyilatkozat