Postup : 2015/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1355/2015

Předložené texty :

B8-1355/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0474

NÁVRH USNESENÍ
PDF 151kWORD 85k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.397v01-00
 
B8-1355/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))


Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi (2015/2973(RSP))  
B8‑1355/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015(1),

–  s ohledem na revidovanou Dohodu z Cotonou, zejména na článek 96 této dohody,

–  s ohledem na dohodu z Aruši o míru a usmíření v Burundi,

–  s ohledem na ústavu Republiky Burundi,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na předběžné prohlášení volební pozorovatelské mise OSN v Burundi ze dne 27. července 2015,

–  s ohledem na prohlášení Africké unie ze dne 17. října 2015,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných (ACDEG),

–  s ohledem na předběžné prohlášení volební pozorovatelské mise Východoafrického společenství k prezidentským volbám v Republice Burundi ze dne 21. července 2015,

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 14. června 2015 pozastavit kvůli situaci v zemi volební pozorovatelskou misi shromáždění vyslanou do Burundi,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv a na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu a na závěry Rady z června 2014, v nichž se zavázala k zintenzivnění práce v souvislosti s obhájci lidských práv,

–  s ohledem na závěry Rady EU o Burundi ze dne 22. června 2015 a na prohlášení vysoké představitelky Unie, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové jménem EU v návaznosti na prezidentské volby v Burundi,

–  s ohledem na prohlášení skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer ze dne 28. srpna 2015 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SBOP) 2015/1763 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi(2),

–  vzhledem k tomu, že Rada schválila dne 26. října 2015 dopis, v němž se Burundi vyzývá ke konzultacím v souladu s postupem stanoveným v článku 96 dohody o partnerství AKT-EU (dále jen „dohody z Cotonou“) pro případ nedodržení jejích základních prvků, jako jsou lidská práva, demokratické zásady a právní stát,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady o Burundi ze dne 16 listopadu 2015,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2248 (2015) ze dne 12. listopadu 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prohlášení prezidenta Nkurunzizy o jeho kandidatuře pro třetí volební období ze dne 26. dubna 2015 vyvolalo v zemi nepokoje, podnítilo rozsáhlé protesty a neúspěšný pokus o převrat dne 13. května 2015; vzhledem k tomu, že vrcholní představitelé řady státních orgánů, včetně předsedy národního shromáždění, viceprezidenta, dvou členů nezávislé státní volební komise a staršího soudce ústavního soudu posléze ze země uprchli, přičemž se strachovali o svou bezpečnost; vzhledem k tomu, že v důsledku politického napětí statisíce osob opustily tuto zemi; vzhledem k tomu, že EU pozastavila svou pozorovatelskou volební misi;

B.   vzhledem k tomu, že v průběhu voleb nebyly respektovány demokratické zásady a byl porušen smysl a obsah dohod z Aruši, což vedlo k bojkotu voleb ze strany opozičních stran a občanské společnosti; vzhledem k tomu, že se Nkurunziza ujal třetího volebního období ve funkci prezidenta přes protesty mezinárodních dárců a prohlášení volební pozorovatelské mise OSN v Burundi (MENUB) o tom, že volby nebyly důvěryhodné ani svobodné;

C.  vzhledem k tomu, že od prezidentských voleb konaných 21. července 2015 prudce narostly represálie a omezování svobody projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že dne 28. září 2015 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zprávu o znepokojivém nárůstu zatýkání, zadržování a usmrcování osob v období od začátku září a naléhavě vyzval orgány země, aby zakročily proti beztrestnosti; vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad uvedl, že téměř každý den jsou v určitých čtvrtích Bujumbury nalézána na ulicích mrtvá těla obětí, které byly zjevně usmrceny výstřelem z bezprostřední blízkosti. Těla obětí někdy vykazují známky mučení a obvykle jsou nalézána se  za zády svázanými pažemi;

D.  vzhledem k tomu, že rostoucí politické násilí a nebezpečnost v Bujumbuře vede k cíleným vraždám členů opoziční, ale i vládní, strany; vzhledem k tomu, že se situace dále zhoršila, neboť pokusům o vraždu museli čelit přední političtí představitelé obou stran: generál Adolphe Nshimiriman, jenž byl blízkým spolupracovníkem prezidenta Nkurunzizy, byl usmrcen po útoku z RPG dne 2. srpna 2015; následujícího dne byl postřelen a těžce zraněn obránce lidských práv Pierre Claver Mbonimpa; dne 15. srpna 2015 byl zastřelen bývalý náčelník generálního štábu ozbrojených sil plukovník Jean Bikomagu; dne 7. září 2015 byl zavražděn mluvčí opoziční strany Unie pro mír a rozvoj Patrice Gahungu; dne 11. září 2015 přežil pokus o atentát velitel ozbrojených sil Burundi generál Prime Nivongabo; a dne 18. října 2015, den po nahlášení její nezvěstnosti, bylo nalezeno v řece Gikomě tělo představitelky opozice a aktivistky protikorupční kampaně Charlotty Umugwanezaové;

E.  vzhledem k tomu, že dne 3. října opět vypukly nepokoje na severu hlavního města Bujumbury ve čtvrtích Mutakura, Cibitoke a Ngagara, o nichž je známo, že byly hlavními centry opozice vůči třetímu funkčnímu období prezidenta Nkurunzizy, a v důsledku nichž zahynulo zřejmě více jak osm osob z řad civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že ze zpráv úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyplývá, že 134 osob bylo zabito a byly zaznamenány případy svévolného zatýkání a zadržování, včetně 704 zatčení jen od začátku září; vzhledem k tomu, že ze země uprchlo 215 000 osob;

F.   vzhledem k tomu, že zprávy z různých pramenů, jako je např. Mezinárodní federace lidských práv, organizace Human Rights Watch atd., svědčí o tom, že policie uplatňuje velmi brutální opatření, využívá nadměrné a nepřiměřené síly a mohla se dokonce dopustit i hromadných a mimosoudních poprav; vzhledem k tomu, že dne 2. října 2015 přijala Rada OSN pro lidská práva rezoluci, v níž žádá, aby bylo od uvedeného data zahájeno monitorování situace lidských práv v této zemi, které by mělo pokračovat během celého roku 2016;

G.   vzhledem k tomu, že dne 17. října 2015 doporučila Rada Africké unie pro mír a bezpečnost, aby se urychlilo její plánování na vyslání jednotek do Burundi, mělo-li by se násilí v zemi dále stupňovat, vyzvala k vyšetření případů zneužití práv v této zemi a oznámila zahájení komplexního vyšetřování případů porušování lidských práv a násilných činů vůči civilnímu obyvatelstvu v Burundi;

H.  vzhledem k tomu, že Africká unie vyzývá k tomu, aby byl v Kampale či Addis Abebě zahájen dialog, do něhož by se zapojili všichni aktéři z Burundi, včetně osob žijících v zahraničí a občanské společnosti; vzhledem k tomu, že EU podporuje tuto výzvu k zahájení inkluzivního dialogu, k němuž vyzval i generální tajemník OSN;

I.  vzhledem k tomu, že orgány Burundi tvrdí, že jsou připraveny zahájit rozhovory s opozicí, a dne 23. září 2015 podepsal prezident výnos, kterým se zřizuje Národní komise pro celonárodní dialog v Burundi; vzhledem k tomu, že většina představitelů opozice či občanské společnosti, kteří vystupují proti třetímu funkčnímu období prezidenta Nkurunzizy, čelí stíhání a obvinění z vyvolávání nepokojů a účasti na pokusu o převrat z 13. května 2015; vzhledem k tomu, že předseda nově zvoleného národního shromáždění Pascal Nyabenda uvedl, že „do tohoto dialogu nebudou přizvány osoby, které se podílely na přípravě a pokusu o (...) převrat“;

J.  vzhledem k tomu, že i když ugandští mediátoři oznámili, že dialog bude obnoven v listopadu, orgány Burundi vydaly mezinárodní zatykače na osoby z řad opozice a usilují o jejich vydání ze tří zemí – Belgie, Nizozemska a Rwandy;

K.   vzhledem k dosavadnímu neúspěchu regionálního úsilí o ukončení krizové situace v zemi, které nedokázalo přivést opozici a vládu Burundi ke společnému jednacímu stolu, a ke skutečnosti, že nevládním organizacím je nadále bráněno ve výkonu jejich činnosti; vzhledem k tomu, že srážky bezpečnostních sil s ozbrojenci jsou téměř na denním pořádku a dramatická eskalace násilí může opět přivést tuto zemi na pokraj občanské války;

1.  vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad politickou a humanitární situací v Burundi a nad jejími dopady pro stabilitu celého subregionu; vyzývá orgány Burundi, aby zabránily dalšímu porušování lidských práv; rozhodně odsuzuje veškeré násilné činy a zneužití a důsledně opakuje, že osoby, které se tohoto násilí dopustily, by za něj měly nést trestní odpovědnost a měly by být řádně stíhány; v této souvislosti podporuje prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 6. listopadu;

2.  odsuzuje pokus o státní převrat ze dne 13. května i veškeré násilné činy a porušování ústavního pořádku, ať byl jejich viníkem kdokoli, a připomíná, že Africká unie, EU a OSN naléhavě žádají všechny subjekty v Burundi, aby řešily své spory mírovými prostředky;

3.  naléhavě vyzývá vládu Burundi, aby dodržovala své regionální a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a poskytla veškeré prostředky na posílení činnosti pozorovatelů Africké unie pro lidská práva a vysokého komisaře OSN pro lidská práva v této zemi;

4.  vyzývá všechny strany v Burundi, tj. vládu, opozici a občanskou společnost, aby obnovily vzájemnou důvěru, zapojily se do inkluzivního dialogu, a vyhnuly se tak dalšímu zhoršování situace v zemi; opětovně připomíná, že pouze úsilím o nalezení konsensuálního řešení prostřednictvím smysluplných jednání lze dospět k udržitelnému politickému výsledku v zájmu burundského lidu a demokracie, vyvést zemi ze stávajícího patového stavu a zabránit tomu, aby se opět neocitla na pokraji občanské války, což by mělo nepochybně neblahý dopad na bezpečnost v širším regionu Velkých jezer a mohlo by to ohrozit volby v Demokratické republice Kongo a ve Rwandě;

5.  opakuje názor, který vyjádřilo Východoafrické společenství, Africká unie a jež je uvedeno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2248 (2015) ze dne 12. listopadu 2015, podle kterého lze trvalé politické řešení, jež bude v zájmu lidu Burundi, nalézt pouze prostřednictvím dialogu a rozvíjením konsensu v souladu s dohodou z Aruši a ústavou Burundi;

6.  vyzývá EU a její členské státy, aby aktivně podpořily Východoafrického společenství a Africkou unii v jejich úsilí o dosažení trvalého politického řešení prostřednictvím celonárodního dialogu v Burundi; vítá sankce, které přijala Rada EU vůči čtyřem občanům Burundi, jejichž činnost ohrožuje demokracii a narušuje úsilí o dosažení politického řešení této krize;

7.  vítá podnět EU, který spočívá v uplatnění ochranné doložky podle článku 96 dohody z Cotonou v pozitivním duchu s cílem dosáhnout kýženého výsledku tím, že orgány Burundi se vyzývají, aby se účastnily konzultací v zájmu nalezení řešení, které bude přijatelné pro všechny strany s cílem reagovat na porušení lidských práv, demokratických zásad a zásad právního státu a umožnit rychlé dosažení dohody o prvotních opatřeních snižujících napětí, která by položila základy rozhodnému pokroku ve smyslu ukončení krize a vytvořila podmínky pro smírné řešení, čímž by se zabránilo válce;

8.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily možnost zmrazit veškerou nehumanitární pomoc, která je poskytována burundské vládě, a to až do té doby, než bude zastaveno nepřiměřené používání síly a porušování lidských práv ze strany vládních sil, které zjistil vysoký komisař OSN pro lidská práva, a bude nalezeno politické řešení na základě skutečně celonárodního dialogu v Burundi;

9.  vyzývá EU a členské státy, aby podpořily další opatření Organizace spojených národů, včetně důraznější přítomnosti OSN v zemi, dojde-li k dalšímu zhoršení situace v Burundi;

10.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám členských států, vládě Burundi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám zemí regionu Velkých jezer, vládám zemí Východoafrického společenství, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0275.

(2)

Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 37.

Právní upozornění