Procedură : 2015/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1356/2015

Texte depuse :

B8-1356/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0474

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 421kWORD 85k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.398v01-00
 
B8-1356/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP))


Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Kateřina Konečná în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1356/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou revizuit și clauzele sale referitoare la democrație și la drepturile omului,

–  având în vedere Acordul de pace și reconciliere pentru Burundi de la Arusha din 28 august 2000,

–  având în vedere Constituția Republicii Burundi, în special articolul 96,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța (ACDEG),

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere declarația comună din 12 noiembrie 2015 a Secretarului General adjunct al Organizației Națiunilor Unite, Jan Eliasson, a președintelui Uniunii Africane, Nkosazana Dlamini-Zuma și a vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), Federica Mogherini, referitoare la Burundi,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–  având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 și protocolul adițional la aceasta,

–  având în vedere rapoartele misiunilor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și ale Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și domeniile prioritare de acțiune ale acestora în Burundi, în special în ceea ce privește combaterea foametei și a malnutriției,

–  având în vedere Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului(1),

–  având în vedere articolul 208 privind principiul coerenței politicii în domeniul dezvoltării din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Burundi este una dintre cele mai puțin dezvoltate țări din lume; întrucât aproape jumătate (45 %) din cele 10,6 de milioane de locuitori ai țării au maximum 15 ani (iar 19,9 % din populația țării are sub 5 ani); întrucât, în perioada 2013-2014, Burundi a căzut două locuri, de pe locul 178 pe 180, în indicele dezvoltării umane întocmit în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD); întrucât, în Burundi, patru din cinci persoane trăiesc cu sub 1,25 USD pe zi, iar 66,9 % din populație trăiește sub pragul sărăciei;

B.  întrucât acordul de pace din 2006 a pus capăt unui conflict care a durat 13 ani și s-a soldat cu cel puțin 300 000 de morți;

C.  întrucât principala evoluție politică în perioada 2013-2015 a fost organizarea alegerilor prezidențiale la 21 iulie 2015, în urma cărora președintele Pierre Nkurunziza a fost ales pentru un al treilea mandat; întrucât acest lucru constituie o încălcare a Acordurilor de la Arusha, potrivit cărora „președintele republicii este ales pentru un mandat de cinci ani, reînnoibil o singură dată” și „nimeni nu poate fi ales președinte de mai mult de două ori” [articolul 7 alineatul (3)]; întrucât au fost întreprinse tot mai multe acțiuni represive care vizează partidele de opoziție; întrucât, din acest motiv, Uniunea Africană (UA) a refuzat să trimită observatori pentru a monitoriza alegerile, UE și-a suspendat misiunea electorală în Burundi, iar opoziția din Burundi a decis să boicoteze alegerile;

D.  întrucât faptul că președintele Nkurunziza a candidat pentru un al treilea mandat și a fost reales la alegerile din 21 iulie 2015 a aruncat țara în cea mai profundă criză politică de la sfârșitul războiului civil; întrucât, potrivit ONU, din aprilie 2015, cel puțin 250 de persoane au fost ucise, mii de persoane au fost rănite și peste 200 000 de persoane au fost strămutate;

E.   întrucât, potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) și altor organizații pentru drepturile omului, în perioada preelectorală și postelectorală, în Burundi, au avut loc încălcări ale drepturile omului motivate politic, abuzuri legate de drepturile omului și acte de violență, care au vizat îndeosebi manifestanți ai opoziției, ONG-uri, apărători ai drepturilor omului și jurnaliști; întrucât, potrivit unor opinii larg răspândite, există, în general, dar nu exclusiv, o legătură între aceste acte și instituțiile statului; întrucât guvernul burundez este principalul responsabil pentru asigurarea stabilității în Burundi și protejarea populației sale, cu respectarea statului de drept, a drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar;

F.  întrucât președintele Ugandei, Yoweri Museveni, în numele Comunității Africii de Est (CAE), depune în prezent eforturi de mediere, cu sprijinul UA, UE și ONU, pentru a promova un dialog între diferitele părți burundeze cu scopul de a găsi o soluție consensuală și pașnică la criza din Burundi,

1.  se declară extrem de preocupat de situația din Burundi și subliniază că ar putea avea consecințe catastrofice pentru întreaga regiune; solicită ca Pactul privind securitatea, stabilitatea și dezvoltarea în regiunea Marilor Lacuri și Protocolul privind neagresiunea și apărare reciprocă în regiunea Marilor Lacuri să fie respectate;

2.  condamnă atacurile violente recente și creșterea numărului de cazuri de abuzuri și încălcări ale drepturilor omului, printre care asasinări, execuții extrajudiciare, încălcări ale integrității fizice a persoanelor, acte de tortură și alte tratamente crude, inumane și/sau degradante, arestări arbitrare și detenții ilegale, încălcări ale libertății presei și libertății de exprimare, precum și numeroase cazuri de impunitate;

3.  solicită să se pună capăt imediat violențelor, situațiilor de încălcare a drepturilor omului și de intimidare politică a societății civile și a opozanților și cere dezarmarea imediată a tuturor grupurilor armate aliate partidelor politice, cu respectarea strictă a dreptului internațional și a drepturilor omului;

4.  regretă, în special, prezența a numeroși tineri în grupurile armate care operează în Burundi și, prin urmare, solicită comunității internaționale să acorde o atenție specială sprijinirii reintegrării lor și promovării participării lor la un proces politic pașnic;

5.  solicită tuturor părților burundeze să se abțină de la orice acțiune care ar putea pune în pericol pacea și securitatea țării; condamnă cu fermitate toate declarațiile publice care au drept scop să incite la violență sau la ură față de diferite grupuri ale societății din Burundi și care pot agrava tensiunile actuale și face apel la toate părțile implicate să se abțină de la a face astfel de declarații;

6.  îndeamnă toate părțile implicate în conflict să creeze condițiile necesare pentru a restabili încrederea și pentru a consolida unitatea națională și solicită reluarea imediată a unui dialog național transparent și favorabil incluziunii, cu participarea guvernului, a partidelor de opoziție și a unor reprezentanți ai societății civile;

7.  subliniază că un astfel de dialog, care are drept scop realizarea unei păci, securități și stabilități de durată și restabilirea democrației și a statului de drept în interesul cetățenilor din Burundi, ar trebui să se bazeze pe Acordul de la Arusha și pe constituția Republicii Burundi;

8.  își exprimă preocuparea profundă privind numărul de victime și de cazuri de încălcări grave ale drepturilor omului raportate de la începutul crizei; solicită autorităților din Burundi să efectueze o anchetă riguroasă și promptă cu privire la împrejurările și motivele care stau la baza acestor infracțiuni și să se asigure că cei responsabili sunt aduși în fața justiției; reiterează faptul că nu poate exista impunitate pentru cei care se fac responsabili de încălcări sau abuzuri grave ale drepturilor omului;

9.  este profund preocupat de situația economică și socială cu care se confruntă populația din Burundi în general, în special de situația refugiaților și a persoanelor strămutate, al căror număr va continua să crească, date fiind problemele de securitate ale țării și tensiunile din țările vecine; își reiterează sprijinul pentru toate organizațiile umanitare care își desfășoară activitatea la fața locului și pentru țările vecine care le găzduiesc; face apel la comunitatea internațională și la agențiile umanitare să continue să ofere asistență tuturor persoanelor refugiate sau strămutate în urma conflictului; salută angajamentul UE de a crește sprijinul financiar și ajutorul umanitar pentru a veni în întâmpinarea nevoilor urgente ale acestor persoane;

10.  solicită ca proiectul de lege privind ONG-urile să fie revizuit astfel încât să respecte standardele internaționale și obligațiile asumate de Burundi și să ofere garanții că dreptul de a demonstra pașnic va fi respectat și că forțele de securitate și de apărare ale țării vor utiliza forța în mod proporțional; solicită abrogarea Decretului 530/1597 care prevede suspendarea provizorie a activităților a 10 organizații de apărare a drepturilor omului, precum și anularea imediată a înghețării conturilor lor bancare, astfel încât aceste organizații să își poată exercita liber activitățile; denunță situația lui Pierre Claver Mbonimpa (un activist în domeniul drepturilor omului arestat în 2014, după ce a criticat înarmarea tinerilor burundezi și trimiterea lor pentru instruire militară în Republica Democratică Congo), care a fost împușcat și rănit grav în Bujumbura, la 3 august 2015, iar fiul și ginerele său au fost uciși în octombrie 2015;

11.  consideră că actuala criză poate fi depășită numai printr-un dialog politic la nivel național și regional și nu ar trebui în niciun caz utilizată ca pretext pentru o nouă intervenție militară în regiune; ia act de faptul că UE a solicitat inițierea de consultări în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, pentru a investiga încălcarea elementelor esențiale ale acordului, în special a drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, precum și de faptul că aceste consultări vor începe la 8 decembrie 2015;

12.  îndeamnă Curtea Penală Internațională (CPI) și organizațiile internaționale din domeniul drepturilor omului să continue să monitorizeze situația îndeaproape pentru a dispune de mărturii și probe pertinente;

13.  este deosebit de preocupat de nivelurile dramatice ale discriminării și incriminării persoanelor LGBTI în Burundi; reiterează faptul că orientarea sexuală și identitatea de gen reprezintă aspecte ale libertății de exprimare și dreptului individual la viață privată, astfel cum sunt consacrate de dreptul internațional în domeniul drepturilor omului, conform căruia trebuie respectat principiul egalității și al nediscriminării și trebuie garantată libertatea de exprimare; invită, prin urmare, Adunarea națională și guvernul din Burundi să abroge articolele din Codul penal care discriminează persoanele LGBTI;

14.  solicită UE și statelor sale membre să deblocheze fondurile necesare pentru a lua măsuri în vederea soluționării crizei umanitare din regiunea Marilor Lacuri, să colaboreze îndeaproape cu organismele ONU și să crească volumul asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD), cu respectarea principiilor eficacității în materie de dezvoltare convenite pe plan internațional, pentru a gestiona problemele fundamentale ale inegalității, sărăciei și malnutriției cronice și pentru a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) aprobate recent;

15.  consideră că problemele din Burundi pot fi rezolvate numai prin acordarea de drepturi egale tuturor cetățenilor, prin soluționarea litigiilor privind controlul asupra terenurilor agricole fertile, șomajul și sărăcia, combaterea corupției, sărăcia, inegalitatea economică și discriminarea, asigurarea responsabilității întreprinderilor și respectarea standardelor sociale și de mediu și a drepturilor omului, precum și prin promovarea reformelor sociale, politice și economice pentru a crea o societate liberă, democratică și stabilă, în care demnitatea umană poate fi consolidată;

16.  consideră că lipsa accesului persoanelor la resursele naturale ale țării, inegalitățile tot mai mari între venituri, creșterea ratei șomajului, înrăutățirea condițiilor sociale și intensificarea sărăciei reprezintă obstacole în calea stabilității și ar trebui să se numere printre prioritățile de prim rang în viitorul apropiat;

17.  invită UE și statele sale membre să țină seama efectiv de principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării în toate acțiunile lor legate de Burundi, pentru a se asigura că acestea sunt în deplină concordanță cu obiectivele de reducere a sărăciei și cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și nu le subminează în niciun fel;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului ACP-UE, Comunității Africii de Est și guvernelor statelor sale membre, precum și instituțiilor Uniunii Africane și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

(1)

JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

Notă juridică