Διαδικασία : 2015/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1357/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1357/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0474

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 172kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.400v01-00
 
B8-1357/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Agea εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))  
B8-1357/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι, της 28ης Αυγούστου 2000,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι του 2005,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Jan Eliasson, της προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini-Zuma, και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με το Μπουρούντι, της 12ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν σχετικά με το Μπουρούντι, το οποίο ενέκρινε η Αφρικανική Ένωση κατά την 515η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 13 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι, το οποίο ενέκρινε η Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής κατά την 3η Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών της 6ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini εξ ονόματος της ΕΕ, της 23ης Ιουλίου 2015, έπειτα από τις προεδρικές εκλογές στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 20ής Αυγούστου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι, η οποία αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, της 28ης Αυγούστου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1763 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων με το Μπουρούντι, σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού (COM(2015)0500),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μπουρούντι, της 9ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την πολιτική κρίση και την κρίση ασφαλείας στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του Μπουρούντι διεξήχθησαν στις 29 Ιουνίου και στις 21 Ιουλίου 2015 αντίστοιχα, παρά το μποϋκοτάζ από δεκαεπτά ομάδες της αντιπολίτευσης, την ανάκληση των εκλογικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης και της ΕΕ, και τις δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας ότι δεν τηρούνταν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Pierre Nkurunziza εξελέγη Πρόεδρος του Μπουρούντι για τρίτη θητεία με ποσοστό 69,4% των ψήφων και το κυβερνών κόμμα κατέλαβε 77 από τις 100 διαθέσιμες έδρες στην Εθνοσυνέλευση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρίτη θητεία του Προέδρου του Μπουρούντι Pierre Nkurunziza συνιστά παραβίαση τόσο της Συμφωνίας της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση για το Μπουρούντι, της 28ης Αυγούστου 2000, ιδίως του άρθρου 7 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου II σχετικά με τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, και του Συντάγματος του Μπουρούντι, ιδίως του άρθρου 96, το οποίο ορίζει ότι ο Πρόεδρος «εκλέγεται για θητεία πέντε ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Κανείς δεν δύναται να ασκήσει πλέον των δυο προεδρικών εντολών»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μποϊκοτάρισαν τις εκλογές κατήγγειλαν περιστατικά βίας και εκφοβισμού από την Imbonerakure (πολιτοφυλακή της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος CNDD-FDD), μεροληπτική χρησιμοποίηση των κρατικών θεσμών, έλλειψη ανεξαρτησίας της ανεξάρτητης εθνικής εκλογικής επιτροπής (CENI) του Μπουρούντι και κυβερνητικές στρατηγικές που αποβλέπουν στη μείωση της δυνατότητας συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι (MENUB) δήλωσε ότι το γενικό εκλογικό περιβάλλον δεν συνέβαλε ώστε να διεξαχθεί μια χωρίς αποκλεισμούς, ελεύθερη και αξιόπιστη εκλογική διαδικασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν έλαβε υπόψη τις αποφάσεις και τις συστάσεις της Αφρικανικής Ένωσης και της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), οι οποίες εγκρίθηκαν στις 13 Ιουνίου 2015 και στις 6 Ιουλίου 2015, αντίστοιχα, των οποίων η πλήρης εφαρμογή θα είχε προετοιμάσει το έδαφος για αξιόπιστες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποψηφιότητα του Προέδρου Nkurunziza για τρίτη θητεία και η επανεκλογή του βύθισαν τη χώρα σε σοβαρή πολιτική κρίση που χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση της βίας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής η κρίση έχει προκαλέσει περισσότερους από 240 θανάτους, τραυματισμό χιλιάδων ανθρώπων και διαφυγή περισσότερων από 200.000 πολιτών του Μπουρούντι σε γειτονικές χώρες, όπως τεκμηριώνεται από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΥΑ) και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια τόσο της προεκλογικής όσο και της μετεκλογικής περιόδου υπήρξαν πολιτικά υποκινούμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράξεις βίας, ιδίως εις βάρος ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του Pierre Claver Mbonimpa· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι συνδέονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, με κρατικούς θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι είναι αυτή που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο Μπουρούντι και για την προστασία του πληθυσμού της χώρας, με τον δέοντα σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες που διαφεύγουν από το Μπουρούντι σε γειτονικές χώρες έχουν προκαλέσει καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη Ρουάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Τανζανία, όπου έχει αναφερθεί επιδημία χολέρας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση έχει τονίσει ότι, αν η τρέχουσα κρίση δεν επιλυθεί ειρηνικά, θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας και η αστάθεια ενδέχεται να έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε γειτονικές χώρες και, συνεπώς, να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για ολόκληρη την περιοχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε ταξιδιωτικούς περιορισμούς και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έναντι τεσσάρων ατόμων, των οποίων οι δραστηριότητες υπονομεύουν τη δημοκρατία ή παρεμποδίζουν την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση που έχει ξεσπάσει στο Μπουρούντι, ιδίως με βιαιοπραγίες, κατασταλτικές ενέργειες ή υποκίνηση βίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πράξεις που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση και οι ΗΠΑ θέσπισαν παρόμοια μέτρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ ζήτησε την έναρξη διαβουλεύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ για την περίπτωση μη τήρησης ουσιωδών διατάξεων της συμφωνίας, δηλαδή διατάξεων που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαβουλεύσεις αυτές άρχισαν στις 8 Δεκεμβρίου 2015·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του διατάγματος (530/1597), οι αρχές του Μπουρούντι ανέστειλαν τις δραστηριότητες δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα των ACAT-Μπουρούντι, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP και SPPDF, και δέσμευσε τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη κρίση στο Μπουρούντι, την κλιμάκωση της βίας και την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα· καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας, καταστολής, εκφοβισμού, παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνταγματικών καταχρήσεων που διαπράττονται από οποιαδήποτε πλευρά·

2.  καλεί όλους τους παράγοντες του Μπουρούντι να καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την αποκατάσταση των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την έναρξη διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής λύσης μέσω μιας εσωτερικής εθνικής διαδικασίας που βασίζεται στη συμφωνία της Αρούσα· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο αυτόν·

3.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολιτικούς αρχηγούς να καταδικάσουν όλες τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποκίνηση ή τη διάπραξη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βιαιοπραγιών, καθώς στην παρούσα κρίση πρέπει να δοθεί μια ειρηνική και πολιτική λύση·

4.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού εκφοβισμού των πολιτικών αντιπάλων, καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων που συνδέονται με πολιτικά κόμματα, σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  επισημαίνει, ειδικότερα, την παρουσία πολλών νέων ανθρώπων στις ένοπλες ομάδες που δρουν στο Μπουρούντι και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην επανένταξη των ατόμων αυτών και στην προώθηση της συμμετοχής τους σε ειρηνικές πολιτικές διαδικασίες·

6.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε χειριστική χρήση της εθνικής καταγωγής τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση και ιδίως κάθε λόγου που απηχεί τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στη Ρουάντα κατά τη γενοκτονία του 1994· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να απόσχουν από κάθε δήλωση που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος έναντι των διαφόρων ομάδων της κοινωνίας του Μπουρούντι·

7.  υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης από την Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής, την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη για τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου σε όλα τα ζητήματα που διχάζουν·

8.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπουρούντι την υποχρέωσή τους να εγγυώνται την ασφάλεια εντός της επικράτειας της χώρας και να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα του Μπουρούντι, τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων και του Ανθρώπου και των Λαών, και άλλων διεθνών και περιφερειακών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  υπενθυμίζει ότι το Μπουρούντι, ως συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Κοτονού, πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα άρθρα 8 και 9 σχετικά με τον πολιτικό διάλογο και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να ζητήσει την έναρξη διαβουλεύσεων σχετικά με τις περιπτώσεις μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού·

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό και ανθρωπιστικό αντίκτυπο, καθώς και τον αντίκτυπο στην ασφάλεια, που είχε η κρίση στη χώρα και σε ολόκληρη την περιοχή, δεδομένου ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα και να οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας και περαιτέρω εξάπλωση λοιμωδών νόσων·

11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση των προσφύγων από το Μπουρούντι που εγκατέλειψαν τη χώρα τους μετά την έναρξη της κρίσης· καλεί τη διεθνή κοινότητα να παράσχει επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια·

12.  ζητεί από τη Γερουσία του Μπουρούντι να εγκρίνει ταχέως τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εθνοσυνέλευση στις 4 Μαρτίου 2015, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση και η επικύρωσή του· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να αποποινικοποιήσει τα αδικήματα των μέσων ενημέρωσης και να διασφαλίσει την πλήρη ελευθερία και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης·

13.  ζητεί την κατάργηση του διατάγματος 530/1597 που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ώστε οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους·

14.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων συνελήφθησαν για την άσκηση των πολιτικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αντιπάλων, των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  χαιρετίζει την αποστολή, από την ΑΕ, παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνωμόνων για να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με αυτούς τους παρατηρητές προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εντολής τους· ζητεί, επιπλέον, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εντός της δικαιοδοσίας του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτρέψουν τη βοήθεια για το Μπουρούντι από τον κεντρικό προϋπολογισμό και να την προσανατολίσουν στην αύξηση της χρηματοπιστωτικής στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών και τη χρήση της κυρίως για την επίλυση ανθρωπιστικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων·

17.  τονίζει ότι πρέπει να αποδοθούν ατομικά ευθύνες σε όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε πράξεις βίας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λογοδοτήσουν τα άτομα αυτά ενώπιον της δικαιοσύνης, με παράλληλη αποφυγή της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισής τους· υποστηρίζει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επέβαλε η ΕΕ σε βάρος των προσώπων, των οντοτήτων ή των φορέων του Μπουρούντι που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

18.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μόνο ο διάλογος και η συναίνεση, βάσει του σεβασμού της συμφωνίας της Αρούσα και του Συντάγματος του Μπουρούντι, μπορούν να καταστήσουν δυνατή την εξεύρεση βιώσιμης πολιτικής λύσης, την διαφύλαξη και εδραίωση της ειρήνης, καθώς και την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή, την κυβέρνηση του Μπουρούντι, τις κυβερνήσεις της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Federica Mogherini, την Αφρικανική Ένωση και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0275.

(2)

ΕΕ L 257, 2.10.2015, σ. 37.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου