Procedură : 2015/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1357/2015

Texte depuse :

B8-1357/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0474

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 494kWORD 229k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.400v01-00
 
B8-1357/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Agea în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Burundi (2015/2973(RSP))  
B8-1357/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de pace și reconciliere pentru Burundi încheiat la 28 august 2000, la Arusha,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța (ACDEG),

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului, precum și Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare,

–  având în vedere Constituția Burundi din 2005,

–  având în vedere declarația comună din 12 noiembrie 2015 a Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Jan Eliasson, a președintelui Uniunii Africane, Nkosazana Dlamini-Zuma și a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), Federica Mogherini, referitoare la Burundi,

–  având în vedere Comunicatul privind Burundi adoptat de Uniunea Africană în cadrul celei de a 515-a Reuniuni a Consiliului pentru pace și securitate, care a avut loc la 13 iunie 2015, la nivel de șefi de stat și de guvern,

–  având în vedere Comunicatul privind situația din Burundi adoptat de Comunitatea Africii de Est în cadrul celei de a 3-a Reuniuni la nivel înalt a șefilor de stat din 6 iulie 2015,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la situația din Burundi(1),

–  având în vedere declarația din 23 iulie 2015 a VP/ÎR Federica Mogherini în numele UE în urma alegerilor prezidențiale din Burundi,

–  având în vedere declarația din 20 august 2015 privind Burundi atribuită purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU,

–  având în vedere declarația din 28 august 2015 a Grupului trimișilor și reprezentanților internaționali pentru regiunea Marilor Lacuri din Africa privind situația din Burundi,

–  având în vedere Decizia (PESC) 2015/1763 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 octombrie 2015 privind deschiderea unor consultări cu Burundi, în temeiul articolul 96 din Acordul de parteneriat de la Cotonou (COM(2015)0500),

–  având în vedere declarația din 9 octombrie 2015 a Delegației UE în Burundi privind criza politică și de securitate din Burundi,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât alegerile parlamentare și prezidențiale din Burundi au avut loc la 29 iunie și, respectiv, la 21 iulie 2015, în ciuda boicotului din partea a 17 grupuri de opoziție, a retragerii observatorilor electorali ai Uniunii Africane și ai UE și a declarațiilor comunității internaționale conform cărora nu au existat condițiile necesare pentru alegeri libere și corecte;

B.  întrucât Pierre Nkurunziza a fost ales președinte al Burundi pentru un al treilea mandat, cu 69,4% din voturi, iar partidul aflat la guvernare a câștigat 77 din cele 100 de locuri din Adunarea Națională;

C.  întrucât cel de-al treilea mandat al președintelui Burundi, Pierre Nkurunziza, reprezintă o încălcare atât a Acordului de pace și reconciliere pentru Burundi din 28 august 2000, de la Arusha și în special a articolului 7 alineatul (3) din Protocolul II privind Democrația și buna guvernare, precum și a Constituției Burundi, în special a articolului96, care prevede că președintele este „ales pentru un mandat de cinci ani, reînnoibil o singură dată” și că „nimeni nu poate îndeplini funcția de președinte mai mult de două mandate”;

D.  întrucât organizațiile societății civile și partidele de opoziție care au boicotat alegerile s-au plâns de violențe și intimidare din partea Imbonerakure (miliția de tineret a partidului de guvernământ CNDD-FDD), de utilizarea părtinitoare a instituțiilor de stat, de lipsa de independență a Comisiei electorale naționale independente (CENI) din Burundi și de strategiile guvernamentale vizând limitarea caracterului incluziv al procesului electoral;

E.  întrucât misiunea de observare a alegerilor în Burundi a Organizației Națiunilor Unite (MENUB) a declarat că, în general, climatul alegerilor nu a fost de natură să permită un proces electoral incluziv, liber și credibil;

F.  întrucât guvernul burundez nu a ținut seama de deciziile și recomandările Uniunii Africane și ale Comunității Africii de Est (CAE) adoptate la 13 iunie 2015 și, respectiv, la 6 iulie 2015, a căror aplicare integrală ar fi pregătit calea pentru alegeri credibile și incluzive;

G.  întrucât candidatura președintelui Nkurunziza pentru un al treilea mandat și realegerea sa subsecventă au a aruncat țara într-o criză politică gravă, caracterizată printr-o răspândire a violenței în țară; întrucât, până în prezent, criza a provocat moartea a peste 240 de persoane și rănirea a altor mii, iar peste 200 000 de burundezi s-au refugiat în țările vecine, fapt atestat de Agenția Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați;

H.  întrucât, potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) și altor organizații pentru drepturile omului, în perioada preelectorală și postelectorală, au avut loc în Burundi încălcări ale drepturile omului, abuzuri legate de drepturile omului și acte de violență motivate politic, care au vizat îndeosebi militanți ai opoziției, apărători ai drepturilor omului și jurnaliști, printre care și Pierre Claver Mbonimpa; întrucât percepția generală este că aceste acte sunt legate în principal, dar nu exclusiv, de instituțiile statului; întrucât guvernul burundez este principalul responsabil de asigurarea stabilității în Burundi și de protejarea populației țării, respectând statul de drept, drepturile omului și dreptul umanitar internațional;

I.  întrucât refugiații burundezi din statele învecinate au cauzat urgențe umanitare în Ruanda, Republica Democrată Congo și Tanzania, unde a fost semnalată o epidemie de holeră;

J.  întrucât Uniunea Africană a subliniat că actuala criză poate avea consecințe catastrofale în cazul dacă nu este soluționată în mod pașnic, deoarece condițiile de securitate și instabilitatea pot avea un efect de contagiune în țările învecinate, generând astfel o amenințare majoră pentru întreaga regiune;

K.  întrucât, la 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat restricții de călătorie și măsuri vizând înghețarea activelor a patru persoane ale căror acțiuni subminează democrația sau obstrucționează căutarea unei soluții politice la criza actuală din Burundi, în special prin comiterea unor acte de violență, de represiune sau de incitare la violență, inclusiv acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului. întrucât Uniunea Africană și SUA au adoptat măsuri similare;

L.  întrucât, la 26 octombrie 2015, UE a solicitat deschiderea unor consultări în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 96 din Acordul de parteneriat UE-ACP în caz de nerespectare a unor elemente esențiale ale acordului, respectiv drepturile omului, principiile democratice și statul de drept. întrucât consultările au început la 8 decembrie 2015;

M.  întrucât, prin Decretul 530/1597, autoritățile burundeze au suspendat activitățile a 10 organizații pentru drepturile omului, și anume ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP și SPPDF, și le-au blocat conturile bancare;

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la actuala criză din Burundi, la escaladarea violenței și la înrăutățirea situației umanitare din această țară; condamnă ferm toate actele de violență, intimidare, represiune, încălcare a drepturilor omului și abuz constituțional comise de indiferent care parte;

2.  solicită tuturor actorilor din Burundi să depună toate eforturile care se impun pentru a restabili condițiile necesare pentru angajarea unui dialog în vederea găsirii unei soluții politice durabile și incluzive, prin intermediul unui proces inter-burundez bazat pe Acordul de la Arusha; reamintește rolul esențial al societății civile în acest dialog;

3.  solicită insistent tuturor actorilor și liderilor politici să ia poziție împotriva tuturor activităților care urmăresc incitarea la încălcări ale drepturilor omului și la violențe, precum și la perpetrarea acestora, având în vedere faptul că criza trebuie soluționată pe cale pașnică și prin mijloace politice;

4.  solicită încetarea imediată a violențelor, încălcărilor drepturilor omului și intimidărilor politice asupra opozanților și cere dezarmarea imediată a tuturor grupurilor armate aliate partidelor politice, cu respectarea strictă a dreptului internațional și a drepturilor omului;

5.  atrage atenția în special asupra prezenței a numeroși tineri în grupurile armate care operează în Burundi și solicită comunității internaționale să acorde o atenție specială reintegrării acestora și promovării participării lor la un proces politic pașnic;

6.  condamnă cu fermitate orice manipulare a etnicității atât din partea guvernul, cât și a opoziției și condamnă în special toate discursurile care reiau limbajul utilizat în cursul genocidului din Rwanda din 1994; solicită tuturor actorilor politici să se abțină de la orice declarație care poate incita la violență sau ură față de diferitele grupuri din societatea burundeză;

7.  susține eforturile de mediere ale Comunității Africii de Est, Uniunii Africane și Organizației Națiunilor Unite, care urmăresc îmbunătățirea dialogului politic cu privire la toate chestiunile controversate;

8.  le reamintește autorităților burundeze obligația de a asigura securitatea pe teritoriul țării și de a garanta drepturile omului, drepturile civile și politice și libertățile fundamentale, conform prevederilor Constituției burundeze, Cartei Africane a Drepturilor omului și popoarelor și altor instrumente internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului;

9.  reamintește faptul că Burundi, ca parte contractantă la Acordul de la Cotonou, trebuie să respecte toate dispozițiile acestuia, inclusiv cele legate de articolele 8 și 9 referitoare la dialogul politic și respectarea tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a drepturilor sociale fundamentale și a democrației; salută decizia UE de a solicita deschiderea unor consultări privind cazurile de nerespectare a drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, conform dispozițiilor articolului 96 din Acordul de la Cotonou;

10.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la impactul socioeconomic, securitar și umanitar al crizei în această țară și în întreaga regiune, deoarece acesta ar putea pune în pericol stabilitatea regională și ar putea conduce la o escaladare a violențelor și la răspândirea bolilor infecțioase;

11.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația dificilă în care se află refugiații burundezi care și-au părăsit țara de la începutul crizei; solicită comunității internaționale să ofere o asistență umanitară corespunzătoare;

12.  solicită Senatului din Burundi să aprobe rapid noua lege a mass-media adoptată în unanimitate de către Adunarea Națională la 4 martie 2015, permițând promulgarea și ratificarea acesteia; solicită guvernului burundez să dezincrimineze infracțiunile media și să garanteze libertatea și independența deplină a acesteia;

13.  solicită abrogarea Decretului 530/1597 care prevede suspendarea provizorie a activităților a 10 organizații de apărare a drepturilor omului, precum și anularea imediată a înghețării conturilor lor bancare, astfel încât aceste organizații să își poată exercita liber activitățile;

14.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a persoanelor arestate pentru faptul că și-au exercitat drepturile politice și democratice, inclusiv a oponenților politici, a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului;

15.  salută trimiterea unor observatori ai drepturilor omului și a unor experți din partea UA pentru a monitoriza situația drepturilor omului și subliniază importanța cooperării cu aceștia pentru a le facilita îndeplinirea sarcinilor conferite; solicită, de asemenea, Curții Penale Internaționale să ancheteze, în sfera sa de competență, cu privire la acuzațiile de încălcări ale drepturilor omului comise în timpul crizei recente;

16.  solicită Comisiei și statelor membre să redirecționeze ajutorul pentru Burundi de la sprijinul pentru bugetul central către un sprijin financiar crescut pentru societatea civilă și către o concentrare maximă asupra problemelor atât umanitare, cât și socioeconomice;

17.  subliniază că cei care sunt direct sau indirect implicați în acte de violență și încălcări ale drepturilor omului trebuie să fie trași la răspundere individual și aduși în fața instanțelor judecătorești, evitând însă tratamentele inumane și degradante; susține restricțiile de călătorie și măsurile de înghețare a activelor impuse de UE împotriva unor persoane, entități sau organisme din Burundi care sunt implicate în planificarea, conducerea sau comiterea unor acte care încalcă dreptul internațional în domeniul drepturilor omului și dreptul umanitar internațional;

18.  își reafirmă convingerea că doar dialogul și consensul, bazate pe respectarea Acordului de la Arusha și a Constituției Burundi, pot permite găsirea unei soluții politice de durată, care să consolideze pacea și să întărească democrația și statul de drept;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului ACP-UE, Comisiei, Guvernului Burundi, guvernelor Comunității Africii de Est, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, Uniunii Africane și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0275.

(2)

JO L 257, 2.10.2015, p. 37.

Notă juridică