Postopek : 2015/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1360/2015

Predložena besedila :

B8-1360/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 315kWORD 67k
9.12.2015
PE573.405v01-00
 
B8-1360/2015

k vprašanju za ustni odgovor B8-1110/2015

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP))


Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP))  
B8-1360/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju določb o temeljnih vrednotah in svoboščinah iz Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju smernic Evropske unije o smrtni kazni, ki jih je Svet sprejel leta 1998,

–  ob upoštevanju Pogodb, zlasti členov 2, 3 in 6 Pogodbe o Evropski uniji ter člena 2(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju razprave na plenarnem zasedanju 19. maja 2015 o razmerah na Madžarskem,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem(1),

–  ob upoštevanju odgovora Komisije z dne 5. novembra 2015 po sprejetju resolucije Parlamenta z dne 10. junija 2015,

–  ob upoštevanju svoje razprave z dne 2. decembra 2015 o razmerah na Madžarskem,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o razmerah na Madžarskem: nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je predhodna ocena Komisije pokazala, da je skladnost nekaterih elementov madžarske zakonodaje s pravnim redom EU za azil in meje ter z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah vprašljiva;

B.  ker je bil odgovor madžarskih oblasti prejet 4. novembra 2015;

C.  ker je Komisija v svojem odgovoru na vprašanje za ustni odgovor Parlamenta, ki ga je odbor LIBE predložil 10. novembra 2015, navedla, da pogoji za uporabo okvira za pravno državo glede Madžarske trenutno še niso izpolnjeni;

D.  ker Komisija aktivno spremlja razmere na Madžarskem in je v primerih, kjer se ji je to zdelo potrebno, že sprožila postopek pred ugotavljanjem kršitev in postopek za ugotavljanje kršitev;

E.  ker je Komisija že večkrat obvestila Parlament, da je pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva in tako zagotoviti, da Madžarska izpolnjuje svoje obveznosti iz prava Unije;

F.  ker je okvir za pravno državo namenjen reševanju porajajočih se sistemskih groženj pravni državi v državi članici, preden postanejo tako resne, da bi bilo treba uporabiti člen 7 PEU;

1.  opozarja, da morajo vse države članice spoštovati pravo EU in da bi zakonodaja posamezne države članice morala biti skladna z načelom pravne države in s temeljnimi pravicami;

2.  opozarja, da lahko države članice tudi suvereno sprejemajo svoje zakone ter demokratično razpravljajo in se posvetujejo z volivci na nacionalni ravni; poudarja, da to načelo zagotavlja suverenost demokratično izvoljene vlade;

3.  podpira vlogo Komisije, ki kot varuhinja Pogodb zagotavlja, da je nacionalna zakonodaja, tudi Madžarske, skladna s Pogodbami ter z osnovnimi evropskimi demokratičnimi vrednotami in človekovimi pravicami;

4.  poudarja, da morajo vse ocene in analize razmer v posamezni državi članici, ki jih izvedeta Komisija in Parlament, temeljiti na dejstvih in biti uravnotežene;

5.  je seznanjen z zagotovilom Komisije Parlamentu, da bo še naprej spremljala razmere na Madžarskem;

6.  poziva madžarsko vlado in Komisijo, naj v tesnem medsebojnem sodelovanju obravnavata morebitna prihodnja vprašanja, ki bi jih bilo treba po njunem mnenju dodatno oceniti in analizirati;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, vladam in parlamentom držav članic in madžarskemu predsedniku.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0227.

Pravno obvestilo