Postup : 2015/2979(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1362/2015

Předložené texty :

B8-1362/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0471

NÁVRH USNESENÍ
PDF 256kWORD 63k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE573.407v01-00
 
B8-1362/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o 20. výročí Daytonské mírové dohody (1362/2015(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o 20. výročí Daytonské mírové dohody  
B8‑0000/2015

(1362/2015(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Daytonskou mírovou dohodu, obecný rámec a dvanáct příloh této dohody,

–  s ohledem na svá usnesení o Srebrenici, která byla přijata dne 7. července 2005(1), 15. ledna 2009(2) a 9. července 2015(3),

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 11. března 2005 ohledně ústavní situace v Bosně a Hercegovině a pravomocí vysokého představitele;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Daytonské mírová dohoda byla podepsána v Paříži dne 14. prosince 1995 a že tato dohoda ukončila nejkrvavější konflikt, k němuž v Evropě došlo od 2. světové války;

B.  vzhledem k tomu, že tato dohoda sice ukončila válku, ale na jejím základě se nepodařilo vytvořit fungující a soběstačný stát;

1.  připomíná význam podpisu Daytonské mírové dohody, vzpomíná na tragickou smrt všech obětí války v Bosně a Hercegovině a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám těch, kdo v ní přišli o život;

2.  s politováním konstatuje, že dvacet let po ukončení tohoto konfliktu a po vypracování všeobecné rámcové dohody definující hlavní aspekty mírového urovnání a budoucí podobu země se následujícím vládám nepodařilo dostatečně pokročit v realizaci programu reforem a vytvořit plně fungující a soběstačný stát;

3.  vyzývá příslušné orgány, aby 20. výročí Daytonské mírové dohody využily jako podnět k pokroku v provádění nezbytných reforem, které bude směřovat k zajištění skutečné rovnosti všech tří národů tvořících tento stát, a to zejména s ohledem na projednávanou žádost Bosny a Hercegoviny o členství v EU;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládě a parlamentu Bosny a Hercegoviny a jejím entitám a také vládám a parlamentům zemí západního Balkánu.

(1)

Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(2)

Úř. věst. C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0276.

Právní upozornění