Menettely : 2015/2979(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1362/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1362/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0471

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 251kWORD 62k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE573.407v01-00
 
B8-1362/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (215/2979(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (215/2979(RSP))  
B8‑1362/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Daytonin rauhansopimuksen eli Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen ja sen kaksitoista liitettä,

–  ottaa huomioon Srebrenicasta 7. heinäkuuta 2005(1), 15. tammikuuta 2009(2) ja 9. heinäkuuta 2015(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2005 annetun Venetsian komission lausunnon Bosnia ja Hertsegovinan perustuslaillisesta tilanteesta ja korkean edustajan valtuuksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Daytonin rauhansopimus allekirjoitettiin 14. joulukuuta 1995 Pariisissa ja se teki lopun Euroopan toisen maailmansodan jälkeen verisimmästä konfliktista;

B.  toteaa, että sopimuksella lopetettiin sota mutta sen avulla ei onnistuttu luomaan itsenäisesti ja asianmukaisesti toimivaa valtiota;

1.  muistuttaa Daytonin rauhansopimuksen allekirjoittamisen merkityksestä, muistaa kaikkia Bosnia ja Hertsegovinan sodan traagisia uhreja ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa sodassa kuolleiden perheille;

2.  pitää valitettavana, että 20 vuotta konfliktin päättymisen ja rauhanratkaisun pääkohdat sekä maan tulevan muodon sisältävän yleisen puitesopimuksen laatimisen jälkeen toinen toistaan seuranneet hallitukset eivät ole onnistuneet edistämään uudistuksia riittävästi ja rakentamaan täysin itsenäisesti ja asianmukaisesti toimivaa valtiota;

3.  kehottaa viranomaisia käyttämään Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivää kannustimena kohti tarvittavia uudistuksia – ottaen erityisesti huomioon Bosnia ja Hertsegovinan tulossa olevan EU-jäsenyyshakemuksen – joiden avulla voidaan varmistaa kaikkien kolmen kansakunnan todellinen tasa-arvo;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan ja sen entiteettien hallituksille ja parlamenteille sekä Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(2)

EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0276.

Oikeudellinen huomautus