Procedūra : 2015/2979(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1362/2015

Pateikti tekstai :

B8-1362/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0471

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 400kWORD 63k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE573.407v01-00
 
B8-1362/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP))  
B8-1362/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Deitono taikos susitarimą, jo bendrą sistemą ir dvylika susitarimo priedų,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 7 d.(1), 2009 m. sausio 15 d.(2) ir 2015 m. liepos 9 d.(3) EP rezoliucijas dėl Srebrenicos,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 11 d. Venecijos komisijos nuomonę apie konstitucinę padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 1995 m. gruodžio 14 d. Paryžiuje buvo pasirašytas Deitono taikos susitarimas, kuriuo buvo baigtas kruviniausias konfliktas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos;

B.  kadangi šiuo susitarimu buvo pabaigtas karas, bet nesugebėta užtikrinti veikiančios ir gyvybingos valstybės sukūrimo;

1.  primena Deitono taikos susitarimo pasirašymo svarbą, prisimena visas tragiškas karo Bosnijoje ir Hercegovinoje aukas ir nuoširdžiai užjaučia gyvybės netekusiųjų šeimas;

2.  apgailestaudamas pažymi, kad po konflikto pabaigos ir bendrojo pamatinio susitarimo, apibrėžiančio pagrindinius susitarimo dėl taikos ir būsimus šalies bruožus aspektus, sudarymo praėjus 20 metų, vėliau šalį valdžiusios vyriausybės nesugebėjo pasiekti pakankamos reformų darbotvarkės pažangos ir sukurti visapusiškai veikiančios ir gyvybingos valstybės;

3.  ragina valdžios institucijas 20-ąsias Deitono taikos susitarimo metines panaudoti kaip paskatą siekiant vykdyti reikalingas reformas (ypač kalbant apie Bosnijos ir Hercegovinos nepateiktą paraišką siekiant ES narystės), kurios padės užtikrinti tikrą visų trijų šalį sudarančių tautų lygybę;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Bosnijos ir Hercegovinos ir jos teritorinių vienetų vyriausybei ir parlamentui ir Vakarų Balkanų šalių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL C 157 E, 2006 7 6, p. 468.

(2)

OL C 46 E, 2010 2 24, p. 111.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0276.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika