FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 58k
21.12.2015
PE574.498v01-00
 
B8-1428/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om behovet for særlig bistand til kristne flygtninge


Marek Jurek

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om behovet for særlig bistand til kristne flygtninge  
B8-1428/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2010 om de seneste angreb på kristne trossamfund(1),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om alvorlige begivenheder, som bringer kristne og andre religiøse trossamfunds eksistens i fare(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at religiøs forfølgelse har fundet sted i forbindelse med migrationsstrømmene, for eksempel i april 2015, hvor 12 kristne, som var i færd med at bede, blev smidt over bord fra en båd og druknede;

B.  der henviser til, at algeriske immigranter i den tyske by Hemer slog en eritreisk mand og hans gravide hustru, fordi manden bar et kors;

C.  der henviser til, at en kristen familie fra Irak blev slået i et asylcenter i Freising, Bayern, og senere vendte tilbage til Mosul, da de ikke kunne udholde de trusler, de blev udsat for;

D.  der henviser til, at assyrere fra Göteborg i Sverige blev chikaneret med trusler, som er typiske for ISIS;

E.  der henviser til, at højtstående tyske politifolk har opfordret til særskilt indkvartering af kristne i lejre af hensyn til deres sikkerhed;

F.  der henviser til, at det centrale råd for østkirken i Tyskland har henledt opmærksomheden på den ideologisk motiverede tavshed omkring forfølgelsen af kristne flygtninge;

1.  opfordrer EU's myndigheder og medierne til at rapportere om udtryk for had mod kristne;

2.  opfordrer de relevante myndigheder til at forhindre forfølgelse af kristne;

3.  opfordrer regeringerne til at fremskynde og muliggøre flytning af kristne fra lejre, hvor deres sikkerhed er truet.

(1)

EUT C 305 E af 11.11.2010, s. 7.

(2)

EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 474.

Juridisk meddelelse