PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 59k
21.12.2015
PE574.498v01-00
 
B8-1428/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kristittyjen pakolaisten tarvitsemasta erityisavusta


Marek Jurek

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kristittyjen pakolaisten tarvitsemasta erityisavusta  
B8-1428/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2010 antamansa päätöslauselman kristittyihin yhteisöihin kohdistuneista hyökkäyksistä(1),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman vakavista tapahtumista, jotka uhkaavat kristillisten yhteisöjen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen olemassaoloa(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että muuttoliikkeen aikana on tapahtunut uskonnollista vainoa, esimerkiksi huhtikuussa 2015 kaksitoista rukoilemassa ollutta kristittyä heitettiin pois veneestä ja he hukkuivat;

B.  ottaa huomioon, että saksalaisessa Hemerin kaupungissa algerialaiset maahanmuuttajat pahoinpitelivät eritrealaisen miehen ja hänen raskaana olevan vaimonsa, koska miehen kaulassa oli risti;

C.  ottaa huomioon, että irakilainen kristitty perhe pahoinpideltiin turvapaikanhakijoiden leirissä Freisingissä, Baijerissa ja he palasivat myöhemmin Mosuliin, koska eivät kestäneet heihin kohdistunutta uhkailua;

D.  ottaa huomioon, että Göteborgista, Ruotsista kotoisin oleville assyrialaisille on esitetty Da'eshiin liittyviä uhkauksia;

E.  toteaa, että saksalaiset ylemmät poliisiviranomaiset ovat kehottaneet majoittamaan kristityt leireissä erikseen näiden oman turvallisuuden vuoksi;

F.  toteaa, että idän kristillisten kirkkojen keskusneuvosto Saksassa on kiinnittänyt huomiota kristittyjen pakolaisten vainoa ympäröivään ideologiseen hiljaisuuteen;

1.  kehottaa EU:n viranomaisia ja tiedotusvälineitä raportoimaan kristittyjen vastaisista vihanteoista;

2.  kehottaa kaikkia asianomaisia viranomaisia estämään kristittyjen vainoamisen;

3.  kehottaa hallituksia nopeuttamaan ja helpottamaan vainottujen kristittyjen siirtämistä pois niistä leireistä, joissa heidän turvallisuutensa on uhattuna.

(1)

EUVL C 305 E, 11.11.2010, s. 7.

(2)

EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 474.

Oikeudellinen huomautus