NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 60k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zákazu prodeje derivátů a podřízených dluhopisů u bankovních překážek


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zákazu prodeje derivátů a podřízených dluhopisů u bankovních překážek  
B8-0014/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že bankovní instituce často prodávají běžným vkladatelům velmi komplexní a riskantní finanční produkty, tzv. deriváty a podřízené dluhopisy;

B.  vzhledem k tomu, že tyto instituce a jejich úředníci dodržují povinnost informovat zákazníky o riziku těchto produktů zpravidla pouze formálně a že vkladatelům či střadatelům je jednoduše předložen k podpisu formulář, který je z právního a obsahového hlediska nanejvýš složitý a který, ač by měl uvedeného zákazníka o riziku plně informovat, jej ve skutečnosti o investicích a rizicích s nimi spojených neobeznamuje;

C.  vzhledem k tomu, že v případě bankrotu dané finanční instituce jsou pohledávky od těchto neinformovaných investorů v plné míře vymahatelné, jelikož tyto osoby nesou za podvodné investice zosnované špičkami světového a globálního finančního systému plné riziko, a tedy i plnou odpovědnost;

1.  považuje proto za nutné zastavit volný prodej nadměrně riskantních finančních produktů u bankovních přepážek;

2.  vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla právní předpis, na jehož základě se oddělí investiční banky od těch, které působí v oblasti správy běžných účtů a úvěrů.

 

 

Právní upozornění