FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 57k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om et forbud mod at udbyde derivater og efterstillede obligationer til salg i bankfilialer


Gianluca Buonanno

 

  


Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om et forbud mod at udbyde derivater og efterstillede obligationer til salg i bankfilialer  
B8-0014/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at bankerne ofte udbyder særdeles komplekse og risikobetonede finansielle produkter, såkaldte derivater og efterstillede obligationer, til almindelige kontohavere;

B.  der henviser til, at pengeinstitutterne og deres ansatte generelt kun formelt set overholder forpligtelsen til at oplyse om risikoen ved disse produkter; og til, at kontohaverne og sparerne simpelthen bliver bedt om at underskrive en fra et retsligt og forklaringsmæssigt synspunkt særdeles kompleks blanket, som burde sikre, at kunderne er helt på det rene med risikoen, men som i realiteten ikke gør dem tilstrækkeligt bevidste om investeringen og om den risiko, der er forbundet dermed;

C.  der henviser til, at disse uinformerede investorer i tilfælde af, at banken gik konkurs, ville være blandt de personer, som kunne komme til at hæfte, og som ville bære den fulde risiko ved – og dermed det fulde ansvar for – bedrageriske investeringer foretaget af det overordnede, globale finanssystems ledende lag;

1.  finder det derfor nødvendigt at sætte en stopper for, at bankerne frit kan udbyde finansielle produkter til salg, som er forbundet med store risici;

2.  opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning, ifølge hvilken investeringsbanker skilles fra pengeinstitutter, der beskæftiger sig med forvaltningen af løbende konti og lån.

Juridisk meddelelse