PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 235kWORD 61k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zabrani prodavanja izvedenica i podređenih obveznica na bankovnim šalterima


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zabrani prodavanja izvedenica i podređenih obveznica na bankovnim šalterima  
B8-0014/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da banke običnim vlasnicima tekućeg računa često prodaju veoma složene i riskantne financijske proizvode, takozvane izvedenice ili podređene obveznice;

B.  budući da te banke i njihovi dužnosnici obično samo formalno poštuju obvezu informiranja klijenta o rizicima koje podrazumijevaju ti proizvodi; budući da osoba s tekućim računom ili štediša samo potpišu obrazac koji je s pravne i sadržajne strane veoma složen i iz kojeg bi klijent trebao u potpunosti shvatiti rizike, ali koji ga zapravo ne informira na jasan način o prirodi ulaganja i povezanim rizicima;

C.  budući da bi ti neinformirani ulagači bili među subjektima kojima u slučaju stečaja banke mogu zaplijeniti sva uložena sredstva, što znači da snose potpuni rizik te stoga i punu odgovornost za prevarantska ulaganja osmišljena na višim razinama svjetskog i globalnog financijskog sustava;

1.  stoga smatra da je potrebno stati na kraj mogućnosti da se prekomjerno riskantni financijski proizvodi prodaju na bankovnim šalterima;

2.  poziva Europsku komisiju da predloži propise kojima će se odvojiti investicijske banke od onih koje se bave upravljanjem tekućim računima i zajmovima.

 

Pravna napomena