ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 240kWORD 61k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a származékos értékpapírok és alárendelt kötvények bankfiókokban történő forgalmazásának tilalmáról


Gianluca Buonanno

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a származékos értékpapírok és alárendelt kötvények bankfiókokban történő forgalmazásának tilalmáról  
B8-0014/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a bankok gyakran egyszerű folyószámla-tulajdonosoknak adnak el rendkívül bonyolult és kockázatos pénzügyi termékeket, úgynevezett származékos értékpapírokat vagy alárendelt kötvényeket;

B.  mivel a pénzintézetek és alkalmazottaik általában csak hivatalosan tesznek eleget az e termékek kockázataira vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeiknek; mivel a folyószámla-tulajdonosokkal és a megtakarítókkal egyszerűen aláíratnak egy jogi és értelmezési szempontból rendkívül bonyolult formanyomtatványt, amelynek teljes körűen tájékoztatnia kellene az ügyfelet a kockázatokról, de amely valójában nem világosítja fel őket a befektetés jellemzőiről és a kapcsolódó kockázatokról;

C.  mivel a nem megfelelően informált befektetők a bank csődje esetén teljes kockázatot vállaló, teljes körűen végrehajtandó jogalanyok közé tartoznak, akik ezért teljes felelősséggel tartoznak a világ pénzügyi rendszerének magas szintjein előkészített csalárd befektetések után;

1.  úgy véli, hogy véget kell vetni a rendkívül kockázatos pénzügyi termékek bankfiókokban történő szabad forgalmazásának;

2.  felhívja az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan jogszabályra, amely elválasztja egymástól a befektetési bankokat, illetve a folyó- és hitelszámlákat vezető bankokat.

Jogi nyilatkozat