PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 61k
17.12.2015
PE575.909v00-01
 
B8-0014/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl draudimo bankų skyriuose prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir subordinuotosiomis obligacijomis


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl draudimo bankų skyriuose prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir subordinuotosiomis obligacijomis  
B8-0014/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi bankai dažnai savo sąskaitų turėtojams siūlo pirkti labai sudėtingų ir rizikingų finansinių priemonių, vadinamųjų išvestinių finansinių priemonių;

B.  kadangi šie bankai ir jų personalas paprastai tik labai formaliai laikosi įsipareigojimo informuoti apie šių produktų rizikingumą; kadangi sąskaitos turėtojas paprasčiausiai paprašomas pasirašyti teisiniu požiūriu itin sudėtingą ir neaiškią formą, kuri turėtų užtikrinti, kad vartotojas visiškai supranta susijusią riziką, tačiau kuri iš tikrųjų nepadidina supratimo nei apie investiciją, nei apie su ja susijusią riziką;

C.  kadangi banko bankroto atveju šie prastai informuoti investuotojai taptų visiškai atsakingais ir būtų traukiami baudžiamojon atsakomybėn už sukčiavimu paremtas investicijas, kurias vykdė aukščiausi pasaulio finansų sistemos asmenys;

1.  mano, kad būtina uždrausti bankų skyriuose laisvai pardavinėti finansines priemones, pasižyminčias pernelyg didele rizika;

2.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo investiciniai bankai būtų atskirti nuo bankų, vykdančių veiklą einamųjų sąskaitų ir paskolų tvarkymo srityje.

Teisinis pranešimas