REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 59k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/06

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par aizliegumu pārdot atvasinātus instrumentus un pakārtotas obligācijas pie banku kases lodziņiem


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu pārdot atvasinātus instrumentus un pakārtotas obligācijas pie banku kases lodziņiem  
B8-0014/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā bankas bieži vien parastiem noguldītājiem pārdod ļoti sarežģītus un riskantus finanšu produktus, t. s. atvasinātos instrumentus un pakārtotās obligācijas;

B.  tā kā šīs bankas un to darbinieki parasti tikai formāli ievēro prasību informēt klientus par risku, kas saistīts ar šiem produktiem; tā kā konta turētājiem un noguldītājiem ir vienkārši jāparaksta no juridiskā un izklāstošā viedokļa īpaši sarežģīta veidlapa, kurai klients būtu pilnībā jāinformē par risku, ko viņš uzņemas, taču patiesībā tā viņam nesniedz izpratni par attiecīgo ieguldījumu un ar to saistīto risku;

C.  tā kā minētie neinformētie ieguldītāji attiecīgās banku iestādes bankrota gadījumā būtu piedziņai tiesas ceļā pakļauto personu vidū un uzņemtos pilnu risku un līdz ar to pilnu atbildību par krāpnieciskiem ieguldījumiem, kas izplānoti augstākajos pasaules finanšu sistēmas līmeņos,

1.  uzskata, ka ir jāizbeidz pārāk riskantu finanšu produktu brīva pārdošana pie banku kases lodziņiem;

2.  aicina Komisiju ierosināt tiesību aktu, ar ko nošķirtu ieguldījumu bankas no bankām, kuras nodarbojas ar norēķinu kontu un hipotekāro kredītu pārvaldību.

 

Juridisks paziņojums