PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 60k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakazu wprowadzania do sprzedaży w bankach instrumentów pochodnych i obligacji podporządkowanych


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu wprowadzania do sprzedaży w bankach instrumentów pochodnych i obligacji podporządkowanych  
B8-0014/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że banki często wprowadzają do sprzedaży dla zwykłych posiadaczy rachunków bardzo złożone i ryzykowne produkty finansowe, tzw. instrumenty pochodne i obligacje podporządkowane;

B.  mając na uwadze, że banki te i ich pracownicy na ogół tylko formalnie przestrzegają obowiązku informowania o ryzyku związanym z takimi produktami; mając na uwadze, że posiadaczowi rachunku i oszczędzającemu po prostu daje się do podpisania formularz szczególnie złożony z punktu widzenia prawnego i objaśniającego, który powinien udzielać mu wyczerpujących informacji o ryzyku, ale który faktycznie nie czyni go świadomym inwestycji i związanego z nim ryzyka;

C.  mając na uwadze, że tacy niepoinformowani inwestorzy znajdowaliby się wśród podmiotów całkowicie odpowiedzialnych przed prawem w przypadku bankructwa banku, ponoszących pełne ryzyko, a więc i odpowiedzialność za oszukańcze inwestycje czynione na wysokich szczeblach światowego i globalnego systemu finansowego;

1.  uważa w związku z tym, że należy położyć kres swobodzie sprzedaży przez banki zbyt ryzykownych produktów finansowych;

2.  apeluje do Komisji Europejskiej o zaproponowanie przepisów oddzielających banki inwestycyjne od banków zajmujących się zarządzaniem rachunkami bieżącymi i kredytami.

Informacja prawna