PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 60k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la interdicția de a pune în vânzare instrumente derivate și obligațiuni subordonate la ghișeele bancare


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la interdicția de a pune în vânzare instrumente derivate și obligațiuni subordonate la ghișeele bancare  
B8-0014/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât instituțiile bancare oferă adesea spre vânzare simplilor titulari de cont produse financiare foarte complexe și riscante, așa-numitele instrumente derivate și obligațiuni subordonate;

B.  întrucât instituțiile în cauză și funcționarii lor respectă, în general, doar formal obligația de informare cu privire la riscurile conexe acestor produse; întrucât titularului de cont sau deponentului i se cere doar să semneze un formular extrem de complex din punct de vedere juridic și în ceea ce privește formulările, care ar trebui să îl informeze complet cu privire la riscuri, dar care, în realitate, nu îl face să conștientizeze investiția și riscul la care se expune;

C.  întrucât astfel de investitori neinformați s-ar număra printre cei care ar trebui să suporte costurile în caz de faliment al instituției bancare, asumându-și integral aceste riscuri și, prin urmare, întreaga responsabilitate pentru investiții înșelătoare impuse de la nivel înalt din sistemul financiar mondial,

1.  consideră că este necesar să se pună capăt libertății de a vinde produse financiare excesiv de riscante la ghișeele bancare;

2.  invită Comisia Europeană să prezinte o propunere legislativă pentru separarea băncilor de investiții de cele care gestionează conturi curente și credite.

Notă juridică