NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 60k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zákaze predávať deriváty a podriadené dlhopisy pri priehradkách v bankách


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zákaze predávať deriváty a podriadené dlhopisy pri priehradkách v bankách  
B8-0014/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže bankové inštitúcie často predávajú bežným vkladateľom veľmi komplexné a riskantné finančné produkty, tzv. deriváty a podriadené dlhopisy;

B.  keďže tieto inštitúcie a ich úradníci dodržiavajú povinnosť informovať zákazníkov o rizikách týchto produktov spravidla iba formálne; keďže vkladateľom či sporiteľom je jednoducho predložený na podpis formulár, ktorý je z právneho a obsahového hľadiska mimoriadne zložitý a ktorý, hoci by mal uvedeného zákazníka o riziku plne informovať, ho v skutočnosti o investíciách a súvisiacich rizikách neoboznamuje;

C.  keďže v prípade bankrotu danej finančnej inštitúcie sú pohľadávky od týchto neinformovaných investorov v plnej miere vymáhateľné, keďže tieto osoby nesú za podvodné investície zosnované špičkami svetového a globálneho finančného systému plné riziko, a teda aj plnú zodpovednosť;

1.  považuje preto za nutné zastaviť voľný predaj nadmerne riskantných finančných produktov pri priehradkách v bankách;

2.  vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla právny predpis na oddelenie investičných bánk od bánk pôsobiacich v oblasti správy bežných účtov a úverov.

Právne oznámenie