PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 303kWORD 60k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o prepovedi prodaje izvedenih finančnih instrumentov in podrejenih obveznic pri bančnih okencih


Gianluca Buonanno

B8‑0014/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prepovedi prodaje izvedenih finančnih instrumentov in podrejenih obveznic pri bančnih okencih  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker banke nepoučenim imetnikom tekočega računa pogosto prodajajo zelo zapletene in tvegane finančne produkte, tako imenovane izvedene finančne instrumente in podrejene obveznice;

B.  ker take institucije te institucije in njihovi uradniki običajno obveznost zagotavljanja informacij o tveganju teh produktov izpolnjujejo le formalno ; ker mora imetnik tekočega računa oziroma varčevalec zgolj podpisati obrazec, ki je s pravnega vidika zelo zapleten in naj bi omenjenega imetnika oziroma varčevalca v celoti seznanil s tveganjem, vendar ga dejansko ne seznani z naložbo in tveganjem, povezanem z njo;

C.  ker je od nepoučenih vlagateljev mogoče v celoti izterjatiobveznosti v primeru propada banke, pri čemer prevzemajo vsa tveganja in s tem polno odgovornost za goljufive naložbe, načrtovane na visokih ravneh svetovnega in globalnega bančnega sistema;

1.  zato meni, da je treba odpraviti prosto prodajo pretirano tveganih finančnih produktov pri bančnih okencih;

2.  poziva Evropsko komisijo, naj predlaga zakonodajo, ki bo ločevala med investicijskimi bankami in bankami, ki se ukvarjajo z upravljanjem tekočih računov in posojil.

Pravno obvestilo