FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbudet mot försäljning av derivat och efterställda obligationer över disk på banker


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbudet mot försäljning av derivat och efterställda obligationer över disk på banker  
B8-0014/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bankerna säljer ofta mycket komplexa och riskfyllda finansiella produkter, s.k. derivat och efterställda obligationer, till sina kontoinnehavare.

B.  Dessa banker och deras anställda följer i regel bara formellt sett skyldigheten att informera om riskerna med dessa produkter. Kontoinnehavaren och spararen ombeds helt enkelt skriva under en juridiskt komplex och svåröverskådlig blankett som bör säkerställa att vederbörande är helt på det klara med risken men som i själva verket inte ökar medvetenheten om investeringen och risken med produkten.

C.  Om banken går omkull skulle dessa oinformerade investerare kunna lagföras och tilldelas det fulla ansvaret för bedrägliga investeringar som gjorts av det överordnade, globala finanssystemets toppskikt.

1.  Europaparlamentet anser därför att det är nödvändigt att förhindra att bankerna över disk kan sälja finansiella produkter som är förenade med alltför stora risker.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning som skiljer investeringsbankerna från de banker som ägnar sig åt att förvalta bankkonton och lån.

Rättsligt meddelande