Eljárás : 2015/3032(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0078/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0078/2016

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 269kWORD 80k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásokról/ mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásokról/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia, Moldova és Ukrajna között létrejött társulási megállapodásokra /mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekre (AA/DCFTA),

–  tekintettel a Grúziáról, Moldováról és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, valamint az európai szomszédságpolitika és a keleti partnerség felülvizsgálatáról szóló közelmúltbeli jelentésére,

–  tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó, 2015. május 21–22-i rigai csúcstalálkozón kiadott együttes nyilatkozatra,

–  tekintettel vízumliberalizációs cselekvési terv Grúzia és Ukrajna általi végrehajtása terén az elért haladásról szóló, 2015. december 18-i jelentésekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Grúzia, Moldova és Ukrajna között már mind ratifikálták a társulási megállapodásokat, a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekre vonatkozó részekkel együtt, vagyis az Európai Unióval való szorosabb politikai és gazdasági integráció útja mellett döntöttek;

B.  mivel mindhárom országot megoldatlan, holtpontra jutott, vagy jelenleg is zajló konfliktusok sújtják, amelyekben Oroszország fontos szerepet tölt be aktív résztvevőként (Ukrajna), megszállóként (Krím) vagy a status quo biztosítójaként (Abházia és Dél-Oszétia, Transznisztria);

C.  mivel a moldovai állampolgárok 2014 áprilisa óta vízummentesen utazhatnak az EU-ba, továbbá 2015 decemberében a Bizottság jelezte, hogy Grúzia és Ukrajna a vízumliberalizációs cselekvési tervek valamennyi követelményét teljesítette;

1.  hangsúlyozza a társulási megállapodások fontosságát, a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségre vonatkozó fejezeteikkel együtt; felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy mihamarabb ratifikálják a megállapodásokat, mind a három társulási ország esetében;

2.  üdvözli a Grúzia, Moldova és Ukrajna által a társulási megállapodások és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások értelmében szükséges reformok végrehajtása terén eddig elért eredményeket; hangsúlyozza a reformprogram megvalósítására törekvő hatóságok teljes körű támogatásának szükségességét, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden erőfeszítést ennek érdekében;

3.  hangsúlyozza, hogy szilárdan támogatja mindhárom ország területi integritását; felszólítja az Orosz Föderációt, hogy vessen véget a Krím megszállásának, hogy azonnal vessen véget mindennemű közvetlen vagy közvetett részvételének az Ukrajnában zajló konfliktusban, valamint a grúziai és moldovai holtpontra jutott konfliktusokban; üdvözli a Tanács 2015. december 21-i határozatát az Oroszországi Föderációval szembeni gazdasági szankciók meghosszabbításáról, mivel ez utóbbi nem teljesítette a minszki megállapodásokban foglaltakat;

4.  a lehető leghatározottabban elítéli Oroszország az irányú törekvését, hogy a három társulási ország Európa-párti irányultsága elé akadályt gördítsen vagy meghiúsítsa azt; felhívja Moszkvát, hogy tartózkodjon az említett országok belső ügyeibe való beavatkozástól, és emlékeztet arra, hogy minden ország szabadon dönthet jövőjéről és a szövetségesei megválasztásáról;

5.  üdvözli a Bizottság nemrég közzétett jelentését arról, hogy Ukrajna és Grúzia megfelel a schengeni térségbe való vízummentes beutazás kritériumainak; hangsúlyozza a vízummentesség megadásának fontosságát, mivel az átlagpolgárok számára ez az Unióval folytatott szorosabb együttműködés legközvetlenebb és legláthatóbb haszna;

6.  hangsúlyozza a reformfolyamat elkötelezett folytatásának szükségességét, különösen az igazságszolgáltatás és a jogállamiság, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén, amelyek a három társulási ország társadalmi-gazdasági fejlődésének fontos előfeltételei;

7.  hangsúlyozza, hogy a civil társadalom fontos szerepet játszik a társulási megállapodásoknak és a kapcsolódó intézkedéseknek a kormányok és parlamentek általi végrehajtása ellenőrzése terén; ezért hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a civil társadalmi szervezetek számára biztosítsák az eszközöket és kapacitásokat a fenti szerep betöltéséhez mindhárom társulási országban;

8.  kiemeli, hogy a társulási megállapodás aláírása és ratifikálása nem tekinthető önmagában az EU-val ápolt kapcsolatok végső céljának, és hangsúlyozza, hogy az EUSZ 49. cikke értelmében bármely európai állam kérelmezheti az Európai Unióhoz való csatlakozást, feltéve, hogy elkötelezi magát a demokrácia elvei mellett, tiszteletben tartja az alapvető szabadságjogokat, az emberi és a kisebbségi jogokat, valamint biztosítja a jogállamiságot;

Grúzia

9.  üdvözli a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásának terén tett előrelépést, továbbá a grúz jogszabályok európai uniós normákhoz való közelítésének megfelelő ütemét;

10.  üdvözli a Grúzia által az elmúlt három évben elért eredményeket a vízumliberalizációról szóló cselekvési terv négy témaköre által lefedett minden területen, és elismerését fejezi ki a grúz hatóságok e téren mutatott elkötelezettsége iránt;

11.  hangsúlyozza, hogy a média szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága és az információk sokfélesége a demokratikus társadalom alapvető értékei; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a média pluralitását gyengítik az olyan esetek, mint a Rustavi 2 műsorszolgáltató társaságé felszólítja a grúz hatóságokat, hogy garantálják a média pluralizmusát és a szerkesztői függetlenséget, különösen a 2016. évi parlamenti választások előtt;

12.  e tekintetben hangsúlyozza, hogy a bírósági eljárásoknak átláthatónak, pártatlannak és a politikai indíttatástól mentesnek kell lenniük; felszólítja Grúziát, hogy folytassa és maradéktalanul hajtsa végre az igazságszolgáltatási rendszer reformját, beleértve függetlenségének erősítését és az ügyészségre gyakorolt politikai befolyás megszüntetését; aggodalmának ad hangot az előzetes letartóztatás széles körű alkalmazása miatt, mivel ennek kivételes intézkedésnek kellene lennie, amelyet csak sürgős és egyértelmű körülmények indokolnak;

13.  hangsúlyozza, hogy a politikai ellenzék működése kiemelt jelentőségű a kiegyensúlyozott, érett politikai rendszer létrehozásához, és kiemeli, hogy bármely párt tagjai ellen elkövetett minden erőszakos cselekményt azonnal és alaposan ki kell vizsgálni;

Moldova

14.  aggodalmát fejezi ki a politikai stabilitás hiánya miatt, amely a 2014. november 30-i parlamenti választások óta jellemzi az országot; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzet árt a szükséges reformok követésének és a társulási megállapodás és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásának;

15.  felhívja az Európa-párti pártokat, hogy kezdjenek komoly tárgyalásokat egy új, stabil kormány alakításáról, amely új lendületet adna a reformfolyamatnak és építene az ágazati reformoknak és a moldovai jogszabályoknak az uniós vívmányokkal való összeegyeztetése terén eddig elért haladásra;

16.  hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség a korrupció elleni küzdelemben, továbbá a független és politikamentes igazságszolgáltatás kialakítása és a moldovai gazdaság stabilizálása terén; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a moldovai intézmények politikai instabilitása és a várt eredmények elmaradása miatt az uniós pénzügyi támogatás 2015 eleje óta szünetel;

17.  felhívja a hatóságokat, hogy maradéktalanul és alaposan vizsgálják ki a korrupciós botrányt, valamint az 1 milliárd euró ellopását a bankrendszerből, és állítsák bíróság elé a felelősöket;

Ukrajna

18.  elismerését fejezi ki az ukrán intézmények által– a nehéz belpolitikai helyzet ellenére – a reformok érdekében tett eddigi erőfeszítések iránt,, és üdvözli a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásának 2016. január 1-jei állását;

19.  ismételten kijelenti, hogy határozottan támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, és elítéli Oroszország agresszív és terjeszkedő politikáját és a szakadároknak nyújtott folyamatos és közvetlen katonai, logisztikai és pénzügyi támogatását, valamint a helyzet normalizálására és – az orosz hatóságok által felvállalt – nemzetközi kötelezettségek teljesítésére irányuló szándék hiányát; mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2015 októbere óta egyre gyakrabban fordul elő a tűzszünet megsértése;

20.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a folyamatban lévő orosz agresszió katasztrofális humanitárius helyzetet okozott a Donyec-medencében, és hogy az ukrán és nemzetközi humanitárius szervezetektől megtagadják a belépést a megszállt területekre; mély aggodalmát fejezi ki a több mint 1,5 millió, országon belül lakóhelyét elhagyni kényszerült személy körülményei által jelentett humanitárius kihívással kapcsolatban; mélységes aggodalmát fejezi ki az oroszok megszállta Krímben tapasztalható emberi jogi jogsértések, különösen a krími tatárok borzasztó helyzete miatt;

21.  a minszki megállapodások értelmében felszólít az összes túsz, valamint az Oroszországi Föderációban jogellenesen fogva tartott ukrán polgárok – köztük Nagyija Szavcsenko, Oleg Szencov, Olekszandr Kolcsenko és mások – szabadon engedésére;

22.  hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a mélyen gyökerező korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseket, és üdvözli az ukrán parlament lépéseit a fenti a célra szolgáló intézményi keret létrehozására;

23.  elvárja, hogy az ukrán hatóságok gyorsan és szigorúan hajtsák végre a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás és a társulási menetrend rendelkezéseit; hangsúlyozza, hogy számos területen további előrelépésre van szükség, beleértve az alkotmányos reformfolyamatot, az igazságszolgáltatást és a jogállamiságot, különös figyelmet fordítva az ország nehéz pénzügyi helyzetére;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamoknak, a keleti partnerséghez tartozó országok kormányainak és parlamentjeinek, illetve Oroszország kormányának és parlamentjének, az Euronest Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Parlamenti Közgyűlésének.

Jogi nyilatkozat