Eljárás : 2016/2515(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0155/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0155/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
A szavazatok indokolása
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0066

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 285kWORD 90k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.516v01-00
 
B8-0155/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a jemeni humanitárius helyzetről (2016/2515(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni humanitárius helyzetről (2016/2515(RSP))  
B8-0155/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a jemeni helyzetről szóló 2015. július 9-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) és Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2016. január 10-i közös nyilatkozatára az Orvosok Határok Nélkül (MSF) egyik jemeni egészségügyi központja ellen elkövetett támadásról,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének 2015. december 15-i nyilatkozatára a Jemenről szóló, az ENSZ égisze alatt zajló megbeszélések újrakezdéséről, valamint Federica Mogherini, alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2015. október 2-i közös nyilatkozatára a jemeni helyzetről,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa Jemenről szóló 2201(2015), 2204(2015) és 2216(2015) számú határozataira és a szankciókat bevezető 2140(2014) számú határozatára,

–  tekintettel az ENSZ Jemennel foglalkozó szakértői bizottsága által az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2140(2014) számú határozata alapján elkészített jelentésre,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2015. március 20-i, március 26-i, április 1-jei, április 26-i és június 9-i, a jemeni helyzetről szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel a Tanács Jemenről szóló, 2015. április 20-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának szóvivője Jemenről szóló, 2016. január 10-i és 2016. január 8-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a jelenlegi jemeni válság az egymást követő kormányok kudarcainak következménye, amelyek nem voltak képesek eleget tenni a jemeni nép demokratikus, gazdasági és társadalmi fejlődésre, stabilitásra és biztonságra irányuló törekvéseinek; mivel ez a kudarc megteremette a feltételeket az erőszakos konfliktus kirobbanásához, mivel nem hozott létre inkluzív kormányt és tisztességes hatalommegosztást, szisztematikusan figyelmen kívül hagyta az országban fennálló számos törzsi feszültséget, valamint a széles körű bizonytalanságot és a gazdasági bénultságot;

B.  mivel Jemenben a Szaúd-Arábia által vezetett katonai beavatkozás, beleértve a nemzetközileg betiltott kazettás bombák használatát, katasztrofális humanitárius helyzetet eredményezett, amely az egész ország lakosságát érinti, súlyos következményekkel jár a régióra nézve, és veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra; mivel a jelenlegi katonai konfliktus eszkalálódásának elsődleges áldozata a már amúgy is sanyarú körülmények között élő jemeni polgári lakosság;

C.  mivel a konfliktus kezdete óta legalább 5 979 ember vesztette életét és 28 208 sebesült meg; mivel több száz gyermek és nő van az áldozatok között; mivel a különböző milíciák közötti folyamatos harc, a bombázások, valamint az alapvető szolgáltatások akadozása riasztó méreteket öltő humanitárius következményekkel jár a civil lakosságra nézve;

D.  mivel a 2015 novemberében kiadott, a 2016. évre vonatkozó humanitárius igényekkel kapcsolatos áttekintés (HNO) szerint jelenleg 21.2 millióan (a lakosság 82%-a) szorulnak valamilyen fajta humanitárius segítségre; mivel a becslések szerint mintegy 2,1 millióan alultápláltak, ezen belül több mint 1,3 millió gyermeket sújt súlyos, akut alultápláltság;

E.  mivel az EU 2015-ben 52 millió euró összegű kiegészítő humanitárius segélyt nyújtott a jemeni válság, valamint a válság hatásainak enyhítése céljából az Afrika szarva térségben; mivel az EU legfeljebb 2 millió eurót bocsát rendelkezésre az ENSZ ellenőrző és felügyeleti mechanizmusának (UNVIM) létrehozásához, amely a Jemenbe irányuló kereskedelmi rakományok átvizsgálását biztosítja majd, lehetővé téve a kereskedelmi cikkek és a humanitárius segély Jemenbe való, zavartalan áramlását;

F.  mivel a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció Jemenben végrehajtott légitámadásai sok esetben követeltek polgári áldozatokat, megsértve ezzel a nemzetközi humanitárius jogot, amely előírja, hogy valamennyi lehetséges intézkedést meg kell tenni a polgári áldozatok előfordulásának megakadályozása vagy minimálisra csökkentése érdekében; mivel a légitámadások több beszámoló szerint polgári célpontokat – többek között kórházakat, iskolákat, piacokat, gabonaraktárakat, kikötőket, és egy, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára létesített tábort – is sújtottak, és súlyos károkat okoztak a segélyek célba juttatásához szükséges alapvető infrastruktúrákban, valamint hozzájárultak az országban kialakult súlyos élelmiszer- és üzemanyaghiányhoz; mivel a Médecins Sans Frontières (Orvosok Határok Nélkül) (MSF) nemzetközi orvosi humanitárius szervezetet az elmúlt három hónap folyamán ismételten támadások érték; mivel 2016. január 10-én bombatámadás ért egy, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) által támogatott észak-jemeni kórházat, melynek során legalább hat ember meghalt, tucatnyian megsérültek – többek között az MSF munkatársai –, és súlyos károk keletkeztek az orvosi létesítményekben; mivel ez a legújabb esete az egészségügyi létesítmények elleni sorozatos támadásoknak;

G.  mivel a lecsökkent kikötő-kapacitás és a megsérült infrastruktúrák és létesítmények következtében keletkezett túlterheltség miatt az üzemanyag-import válság előtti volumenének csupán 15%-a jut el az országba; az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének Integrált Élelmiszerbiztonsági Szint Besorolása (IPC) szerint az élelmiszerbiztonság tekintetében jelenleg nyolc kormányzóságban – Szaada, Haddzsa, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahidzs, Abjan és Hadramaut – van válsághelyzet;

H.  mivel a Save the Children szervezet szerint a harcok, illetve az üzemanyaghiány az ország 22 kormányzósága közül legalább 18-ban a kórházak bezárásához vezettek, vagy súlyosan érintik azok működését; mivel bezártak 153 egészségügyi központot, amelyek korábban több mint 450 000 veszélyeztetett gyermek táplálkozásáról gondoskodtak, továbbá 158 járóbeteg-ellátást nyújtó intézményt, amelyek közel félmillió öt év alatti gyermeknek biztosítottak alapvető egészségügyi ellátást;

I.  mivel az UNICEF szerint a jemeni konfliktus komoly hatással volt a gyermekek oktatáshoz való hozzáférésére is, hiszen az közel 2 millió gyermek számára nem biztosított, mivel 3 584 iskola – minden negyedik – bezárt; mivel ezek közül 860 iskola megrongálódott vagy lakóhelyüket elhagyni kényszerültek befogadását szolgálja;

J.  mivel 2015 júniusában az ENSZ felhívást tett közzé, amelyben 1,6 milliárd dolláros támogatást kért, hogy segítséget tudjon nyújtani 11,7 millió embernek, azonban 2015 végéig ennek csak 56%-át fedezték;

K.  mivel 2015. december 15-én az egész országra kiterjedő tűzszünetet hirdettek, de azt azóta már számos alkalommal megsértették; mivel a harcban álló felek közötti, 2015. december közepén tartott svájci béketárgyalások nem vezettek jelentős áttöréshez a konfliktus felszámolása felé; mivel az Iszmail Uld Sejk Ahmed, az ENSZ jemeni különmegbízottjának védnöksége alatt az ENSZ által vezetett béketárgyalások 2016. január 14-re tervezett újraindítását ideiglenesen elhalasztották a folytatódó erőszak miatt;

L.  mivel a húszi lázadók ostrom alá vették Taizt, Jemen harmadik legnagyobb városát, akadályozva a humanitárius segélyek célbajuttatását; mivel Stephen O’Brien, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora szerint a városban rekedt mintegy 200 000 polgári lakosnak sürgősen ivóvízre, élelemre, orvosi ellátásra és egyéb, életmentő segítségre és védelemre van szüksége;

M.  mivel az arab-félszigeti al-Kaida csoport (AQAP) hasznot tudott húzni a jemeni politikai és biztonsági helyzet romlásából, kiterjesztve jelenlétét és növelve terrortámadásai számát és nagyságát; mivel az úgynevezett Iszlám Állam (ISIS) / Dáis már megvetette lábát Jemenben és terrortámadásokat intézett síita mecsetek ellen, amelyek során több száz ember vesztette életét;

N.  mivel egyes uniós tagállamok fegyverkereskedelmet folytatnak Szaúd-Arábiával és egyéb Perzsa-öböl menti államokkal, amely megsértheti a fegyverkivitel ellenőrzésére vonatkozó uniós közös álláspontot, mely többek közt az alábbi feltételeket állapítja meg a hagyományos fegyverek exportjának engedélyezésre vonatkozó határozatot kiadó tagállamok számára: az emberi jogok tiszteletben tartása a rendeltetési országban és a nemzetközi humanitárius jog ezen ország általi tiszteletben tartása; a belső helyzet a rendeltetési országban – a tagállamok nem engedélyezhetnek olyan exportot, amely a rendeltetési országban fegyveres konfliktusokat robbanthatna ki vagy hosszabbíthatna meg vagy már fennálló feszültségeket vagy konfliktusokat súlyosbíthatna; valamint a regionális béke, biztonság és stabilitás megőrzése;

O.  mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) szerint Jemen továbbra is nagylelkűen több mint 267 000 menekültnek ad szállást, míg az ország partjaira folyamatosan menekültek és migránsok érkeznek Afrika szarváról, akiknek száma 2015-ben elérte a 92 446-ot, ami az egyik legmagasabb évi érték az elmúlt évtizedben; mivel Jemenben 2015-ben a jelentések szerint 95, idén pedig már 36 személy veszett tengerbe;

P.  mivel az UNHCR szerint 2015 március vége óta közel 170 000-en hagyták el Jement, akik 43%-a harmadik ország állampolgára, 40%-a jemeni állampolgár, 17%-a pedig szomáliai állampolgár; mivel a lakosság szomszédos országok – így Dzsibuti, Etiópia, Omán, Szaúdi-Arábia, Szomália és Szudán – felé való kiáramlása rámutat a jelenlegi jemeni konfliktus regionális dimenziójára;

1.  súlyos aggodalmát fejezi ki a Jemenben kialakult humanitárius helyzet aggasztó romlása miatt, ahol az ellenségeskedés beszüntetésére való ismételt felhívások ellenére a Szaúd-Arábia vezette koalíció által végrehajtott légicsapások intenzívebbé válása, a harcok és a bombázások következtében az élelmiszer-ellátás széleskörű bizonytalansága és súlyos alultápláltság alakult ki, a polgári lakosság, valamint az orvosi és a segélyszervezetek munkatársai ellen válogatás nélkül követnek el támadásokat, továbbá megsemmisült a polgári és orvosi infrastruktúra; megerősíti, hogy továbbra is elkötelezett Jemen és a jemeni nép támogatása mellett;

2.  határozottan elítéli a Szaúd-Arábia vezette koalíció légitámadásait és a Jemen köré vont tengeri blokádot, ami több ezer emberéletet követelt, ezáltal tovább destabilizálva Jement, elpusztítva az ország fizikai infrastruktúráját, kedvező feltételeket teremtve olyan terror- és szélsőséges csoportok térnyeréséhez, mint az ISIS/Dáis és az AQAP és súlyosbítva a már így is kritikus humanitárius helyzetet; határozottan elítéli a húszik destabilizáló és erőszakos akcióit, köztük Taiz városának ostromát, amely szintén drámai humanitárius következményekkel járt a város lakói számára;

3.  hangsúlyozza, hogy az ENSZ vezetése alatt összehangolt humanitárius fellépésre van szükség, és arra sürget minden országot, hogy vegyen részt a humanitárius szükségletek kielégítésében; sürgeti valamennyi felet, hogy tegyék lehetővé a sürgősen szükséges élelmiszerek, gyógyszerek, üzemanyagok és egyéb szükséges segély bejutását és célba juttatását az ENSZ és a nemzetközi humanitárius szervezetek csatornáin keresztül, a válság által sújtott polgári lakosság sürgős szükségleteinek kielégítése érdekében, a pártatlanság, a semlegesség és a függetlenség elvével összhangban; emlékeztet arra, hogy emiatt alapvető fontosságú, hogy tovább könnyítsék Jemen kereskedelmi hajókkal való elérhetőségét;

4.  felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy tegye lehetővé a humanitárius dolgozók és a segélyszállítmányok korlátozások nélküli és akadálytalan eljutását a jemeni lakossághoz, amelynek égető szüksége van a segítségre, és ezért felszólít a harcok humanitárius okokból történő szüneteltetésére, melynek révén a jemeni nép sürgősen hozzáférhet az életmentő segítséghez;

5.  ismételten felszólítja az összes felet, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi emberi jogot, biztosítsák a polgári lakosság védelmét, és ne vegyenek célba közvetlenül polgári infrastruktúrát, különösen egészségügyi létesítményeket és vízműveket, továbbá ne használjanak katonai célokra polgári épületeket;

6.  emlékezteti valamennyi felet, hogy a kórházakat és az orvosi személyzetet kifejezetten védi a nemzetközi humanitárius jog, és hogy a civilek és a polgári infrastruktúra ellen irányuló szándékos támadások háborús bűncselekménynek minősülnek; hangsúlyozza a segélyszervezeti dolgozók biztonsága növelésének fontosságát, hogy hatékonyabban reagálhassanak a támadásokra; felszólít a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog feltételezett megsértéseinek pártatlan és független kivizsgálására, beleértve a humanitárius infrastruktúrát és dolgozókat ért legutóbbi támadásokat is;

7.  felhívja az EU-t, hogy ténylegesen ösztönözze a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, amint az a vonatkozó uniós iránymutatásokban szerepel; hangsúlyozza, hogy az EU-nak a Szaúd-Arábiával folytatott politikai párbeszédében fel kell vetnie a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának szükségességét; felhívja a Tanácsot, hogy amennyiben a párbeszéd nem vezet eredményre, fontolja meg korlátozó intézkedések és szankciók bevezetését a nemzetközi humanitárius jog megsértésében szerepet játszó államokkal és személyekkel, például Szaúd-Arábiával szemben, a húszikkal szemben már létező korlátozó intézkedések mellett;

8.  felhívja a Tanácsot, hogy vizsgálja felül a tagállamok az unió fegyverkivitel ellenőrzésére vonatkozó közös álláspontjában foglaltaknak való megfelelését a Szaúd-Arábiába és egyéb Perzsa-öböl menti államokba irányuló fegyverkivitel vonatkozásában, és különösen azon rendelkezések tagállamok általi betartását, melyek értelmében a tagállamok engedélyezésre vonatkozó határozatainak többek között az alábbiakon kell alapulniuk: az emberi jogok tiszteletben tartása a rendeltetési országban és a nemzetközi humanitárius jog ezen ország általi tiszteletben tartása; a belső helyzet a rendeltetési országban – a tagállamok nem engedélyezhetnek olyan exportot, amely a rendeltetési országban fegyveres konfliktusokat robbanthatna ki vagy hosszabbíthatna meg vagy már fennálló feszültségeket vagy konfliktusokat súlyosbíthatna; valamint a regionális béke, biztonság és stabilitás megőrzése;

9.  hangsúlyozza, hogy a konfliktust csakis politikai, inkluzív és tárgyalásos úton lehet megoldani; sürgeti valamennyi felet, hogy mihamarabb és jóhiszeműen vegyenek részt az ENSZ által vezetett béketárgyalások új fordulóján; támogatja az ENSZ különmegbízottja, Iszmail Uld Sejk Ahmed erőfeszítéseit az ENSZ égisze alatt folytatandó béketárgyalások megrendezésére;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának,valamint Jemen kormányának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0270.

Jogi nyilatkozat