Postopek : 2016/2515(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0155/2016

Predložena besedila :

B8-0155/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Obrazložitev glasovanja
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0066

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 343kWORD 88k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.516v01-00
 
B8-0155/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta  o humanitarnih razmerah v Jemnu (2016/2515(RSP))  
B8-0155/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucije z dne 9. julija 2015 o razmerah v Jemnu(1),

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 10. januarja 2016 o napadu na zdravstveni center Zdravnikov brez meja v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave uradne govornice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 15. decembra 2015 o obnovitvi pogovorov o Jemnu, ki potekajo pod okriljem OZN, in skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 2. oktobra 2015 o Jemnu,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov št. 2201(2015), št. 2204(2015), št. 2216(2015) o Jemnu in št. 2140(2014) o naložitvi sankcij,

–  ob upoštevanju poročila strokovne skupne Organizacije združenih narodov o Jemnu, ki je bila ustanovljena po resoluciji Varnostnega sveta št. 2140(2014),

–  ob upoštevanju izjav uradne govornice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 20. marca, 26. marca, 1. aprila, 26. aprila in 9. junija o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 20. aprila 2015 o Jemnu,

–  ob upoštevanju izjav uradnega govorca generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov z dne 10. januarja 2016 in 8. januarja 2016 o Jemnu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so sedanjo krizo v Jemnu povzročile zaporedne vlade, ki niso uspele uresničiti legitimnih teženj jemenskega prebivalstva po demokraciji, gospodarskem in družbenem razvoju ter stabilnosti in varnosti; ker so s tem nastali pogoji za izbruh nasilnih konfliktov, saj v državi niso uspeli vzpostaviti vključujoče vlade in poštene delitve oblasti ter so si sistematično zatiskali oči pred številnimi plemenskimi napetostmi v državi, razširjeno negotovostjo in gospodarsko ohromelostjo;

B.  ker je vojaško posredovanje v Jemnu pod vodstvom Saudove Arabije, vključno z uporabo mednarodno prepovedanih kasetnih bomb, povzročilo katastrofalne humanitarne razmere, ki so prizadele prebivalstvo po vsej državi, prinesle hude posledice za regijo in pomenijo grožnjo za mednarodni mir in varnost; ker so nekateri jemenski civilni prebivalci, ki jih že tako ogrožajo nevzdržne življenjske razmere, prve žrtve sedanjega vojaškega zaostrovanja;

C.  ker je bilo od začetka spopadov ubitih najmanj 5979 ljudi, 28 208 pa je bilo ranjenih; ker je med žrtvami na stotine žensk in otrok; ker humanitarne posledice nenehnih spopadov med različnimi milicami, bombardiranj in motenj pri zagotavljanju bistvenih storitev za civilno prebivalstvo dosegajo zaskrbljujoče razsežnosti;

D.  ker po podatkih pregleda humanitarnih potreb za leto 2016, objavljenega novembra 2015, 21,2 milijona ljudi (82 % prebivalstva) potrebuje neko obliko humanitarne pomoči; ker se podobno ocenjuje, da je 2,1 milijona ljudi podhranjenih, vključno z 1,3 milijona otrok, ki trpijo za hudo akutno podhranjenostjo;

E.  ker je EU leta 2015 zagotovila 52 milijonov EUR nove humanitarne pomoči za krizo v Jemnu in njen učinek na države Afriškega roga; ker bo EU zagotovila do 2 milijona EUR za vzpostavitev mehanizma OZN za preverjanje in inšpekcijske preglede trgovskega ladijskega prometa v Jemen, da bi olajšala nemoten pretok trgovskih izdelkov in humanitarne pomoči v to državo;

F.  ker so bili v letalskih napadih vojaške koalicije pod vodstvom Saudove Arabije v Jemnu večkrat ubiti civilisti, pri čemer se je kršilo mednarodno humanitarno pravo, v skladu s katerim je treba sprejeti vse možne ukrepe, da bi preprečili civilne žrtve oziroma čim bolj zmanjšali njihovo število; ker pogosto poročajo o zračnih napadih na civilne cilje, vključno z bolnišnicami, šolami, tržnicami, žitnicami, pristanišči in taborišči za razseljene osebe, pri čemer se uničuje bistvena infrastruktura za dostavo pomoči in poslabšuje hudo pomanjkanje hrane in goriva v državi; ker so v zadnjih treh mesecih večkrat napadli mednarodno zdravniško humanitarno organizacijo Zdravniki brez meja; ker so 10. januarja 2016 bombardirali bolnišnico na severu Jemna, v kateri je ta organizacija delovala, pri čemer je bilo ubitih najmanj šest ljudi, več kot deset je bilo ranjenih, vključno z osebjem Zdravnikov brez meja, zdravstveni objekti pa so bili hudo poškodovani; ker je bil to najnovejši v vrsti napadov na zdravstvene objekte;

G.  ker zaradi zmanjšane zmogljivosti pristanišč ter zastojev zaradi poškodovane infrastrukture in objektov v državo pride zgolj 15 % uvoza goriva v primerjavi s količino pred krizo; ker je po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo na podlagi modela za klasifikacijo glede na prehransko varnost (angl. Integrated Food Security Phase Classification) osem provinc razvrščenih kot izredno ogroženih z vidika prehranske varnosti, in sicer Sada, Hadžah, Hodeida, Taiz, Al Dhale, Lahdž, Abjan in Hadramaut;

H.  ker so bile po podatkih organizacije Save the Children zaradi spopadov ali pomanjkanja goriva bolnišnice v najmanj 18 od 22 provinc v državi zaprte oziroma jih je to resno prizadelo; ker je 153 zdravstvenih centrov, ki so prej s hrano preskrbovali več kot 450 000 ogroženih otrok, zaprlo vrata, skupaj s 158 zdravstvenimi ambulantami, pristojnimi za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe skoraj polovici milijona otrok, mlajših od pet let;

I.  ker imajo po podatkih Unicefa spopadi v Jemnu hude posledice tudi za dostop otrok do izobraževanja, saj je zaradi zaprtja 3584 šol (kar je skoraj vsaka četrta) šolanje prekinilo skoraj dva milijona otrok; ker je 860 teh šol poškodovanih ali pa nudijo zatočišče razseljenim;

J.  ker je OZN junija 2015 pozvala, da potrebuje 1,6 milijarde USD za pomoč 11,7 milijona ljudem, vendar je ob koncu leta 2015 imela 56 % teh finančnih sredstev;

K.  ker so 15. decembra 2015 po vsej državi razglasili premirje, vendar so ga kasneje pogosto kršili; ker mirovni pogovori vojskujočih se strani v Švici sredi decembra 2015 niso prinesli večjega napredka za ustavitev spopadov; ker so obnovitev mirovnih pogovorov pod vodstvom OZN in okriljem posebnega odposlanca OZN za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda, predvideno za 14. januar 2016, začasno preložili zaradi neprekinjenega nasilja;

L.  ker hutijevski uporniki oblegajo Taiz, tretje največje mesto v Jemnu, in ovirajo dostavo humanitarne pomoči; ker je po navedbah Stephena O'Briena, generalnega podsekretarja OZN za humanitarne razmere in koordinatorja za nujno pomoč, tam ujetih 200 000 civilistov brez pitne vode, hrane, zdravil in druge življenjsko pomembne pomoči in zaščite;

M.  ker je Al Kaida na Arabskem polotoku izkoristila poslabšanje političnih in varnostnih razmer v Jemnu, razširila svojo prisotnost ter povečala število in obseg terorističnih napadov; ker je t. i. Islamska država/Daiš prisotna v Jemnu in je izvedla teroristične napade na šiitske mošeje ter pri tem ubila na stotine ljudi;

N.  ker nekatere države članice EU s Saudovo Arabijo in drugimi zalivskimi državami trgujejo z orožjem, kar lahko pomeni kršitev skupnega stališča EU o nadzoru izvoza orožja, ki med drugim določa naslednja merila za izdajanje dovoljenj držav članic za izvoz konvencionalnega orožja: spoštovanje človekovih pravic v namembni državi in spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava s strani namembne države; notranje razmere v namembni državi – države članice ne bi smele dovoliti izvoza, ki bi sprožil ali podaljšal oborožene spopade ali poslabšal obstoječe napetosti ali konflikte v namembni državi, ter varovanje miru, varnosti in stabilnosti v regiji;

O.  ker po podatkih Agencije OZN za begunce (UNCHR) Jemen še vedno velikodušno gosti več kot 267 000 beguncev, medtem ko begunci in migranti iz držav Afriškega roga še naprej prihajajo na njegove obale in jih je leta 2015 prišlo 92 446, kar je med najštevilčnejšimi prihodi v zadnjem desetletju; ker so v Jemnu leta 2015 poročali o 95 primerih smrti na morju, doslej pa jih je bilo že 36;

P.  ker je po podatkih Agencije OZN za begunce od konca marca 2015 Jemen zapustilo skoraj 170 000 ljudi, od katerih je bilo 43 % tujih državljanov, 40 % državljanov Jemna in 17 % državljanov Somalije; ker to odhajanje v sosednje države, vključno z Džibutijem, Etiopijo, Omanom, Saudovo Arabijo, Somalijo in Sudanom kaže na regionalno razsežnost sedanjih spopadov v Jemnu;

1.  je močno zaskrbljen zaradi skrbi vzbujajočega poslabšanja humanitarnih razmer v Jemnu, za katere so značilni neustrezna prehranska varnost in huda podhranjenost, neselektivni napadi na civiliste ter zdravstveno in humanitarno osebje, uničenje civilne in zdravstvene infrastrukture zaradi zaostritve letalskih napadov koalicije pod vodstvom Saudove Arabije, spopadov na tleh in obstreljevanja, kljub večkratnim pozivom k ponovni prekinitvi spopadov; ponovno izraža svojo zavezanost nadaljnji podpori Jemnu in njegovim prebivalcem;

2.  močno obsoja letalske napade koalicije, ki jo vodi Saudova Arabija, in pomorsko blokado, ki jo je naložila Jemnu, kar je povzročilo že na tisoče mrtvih, dodatno destabilizira Jemen, uničuje fizično infrastrukturo v državi, ustvarja ugodnejše pogoje za širitev terorizma in ekstremističnih organizacij, kot sta Islamska država/Daiš in Al Kaida na Arabskem polotoku, ter poslabšuje že tako kritične humanitarne razmere; močno obsoja tudi destabilizacijo in nasilna dejanja hutijevcev, vključno z obleganjem Tiaza, ki ima drastične humanitarne posledice za njegove prebivalce;

3.  poudarja potrebo po usklajenem humanitarnem ukrepanju pod vodstvom Združenih narodov in vse države poziva, naj pomagajo pri zadovoljevanju humanitarnih potreb; poziva vse strani, naj omogočijo vstop in dostavo nujno potrebne hrane, zdravil, goriva in druge potrebne pomoči prek OZN in mednarodnih humanitarnih organizacij, da bi zadovoljili nujne potrebe civilistov, ki jih je prizadela kriza, v skladu z načeli nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti; poudarja, da je zato nujno treba še bolj olajšati dostop trgovskega ladijskega prometa do Jemna;

4.  poziva vse strani, udeležene v konfliktu, naj omogočijo neomejen in neoviran dostop humanitarnih delavcev in pomoči do jemenskega prebivalstva, ki nujno potrebuje življenjsko pomembno pomoč, in zato poziva k humanitarnemu premoru, da bi omogočili, da ta pomoč nemudoma doseže jemensko prebivalstvo;

5.  ponovno poziva vse strani, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo na področju človekovih pravic, da bi zaščitili civiliste in preprečili neposredne napade na civilno infrastrukturo, zlasti zdravstvene objekte in sisteme oskrbe z vodo, ter uporabo civilnih objektov za vojaške namene;

6.  želi spomniti vse strani, da so bolnišnice in zdravstveno osebje izrecno zaščiteni z mednarodnim humanitarnim pravom in da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo vojna hudodelstva; poudarja, kako pomembno je izboljšati varnost humanitarnih delavcev, da bi se lahko učinkoviteje odzvali na napade; poziva k nepristranski in neodvisni preiskavi vseh domnevnih kršitev mednarodnega prava na področju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, vključno z najnovejšimi napadi na humanitarno infrastrukturo in osebje;

7.  poziva EU, naj učinkovito spodbuja spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava, kot je določeno v ustreznih smernicah EU; poudarja zlasti, da mora EU v svojem političnem dialogu s Saudovo Arabijo izpostaviti nujnost spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava; poziva Svet, naj v primeru, da ta dialog ne bi prinesel rezultatov, razmisli o uvedbi omejevalnih ukrepov in sankcij za države ali posameznike, ki kršijo mednarodno humanitarno pravo, kot je Saudova Arabija, poleg sedanjih omejevalnih ukrepov proti hutijevcem;

8.  poziva Svet, naj preveri, ali države članice spoštujejo skupno stališče EU o nadzoru izvoza orožja glede izvoza orožja v Saudovo Arabijo in druge zalivske države, zlasti njihovo spoštovanje določb, da morajo pri svojih odločitvah o izdajanju dovoljenj med drugim upoštevati: spoštovanje človekovih pravic v namembni državi in spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava s strani namembne države; notranje razmere v namembni državi – države članice ne bi smele dovoliti izvoza, ki bi sprožil ali podaljšal oborožene spopade ali poslabšal obstoječe napetosti ali konflikte v namembni državi, ter varovanje miru, varnosti in stabilnosti v regiji;

9.  poudarja, da je mogoča le politična in vključujoča rešitev konflikta, dosežena s pogajanji; poziva vse strani, naj čim prej in v dobri veri začnejo z novim krogom mirovnih pogajanj pod vodstvom OZN; podpira prizadevanja posebnega odposlanca OZN, Ismaila Ulda Šejka Ahmeda za organizacijo mirovnih pogovorov s podporo OZN;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0270.

Pravno obvestilo