Eljárás : 2016/2529(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0156/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0156/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 179kWORD 85k
27.1.2016
PE576.517v01-00
 
B8-0156/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról (2016/2529(RSP))


Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról (2016/2529(RSP))  
B8-0156/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Közel-Keletről szóló 2118 (2013). sz. határozatára (S/RES/2118 (2013)),

–  tekintettel az iraki helyzetről szóló 2014. július 17-i(1) és 2014. február 27-i(2) állásfoglalásaira,

–  tekintettel az „Irak: a kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel az iraki türkménekre” című, 2013. március 14-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a szíriai helyzetről szóló 2014. február 6-i(4) és 2013. szeptember 12-i, valamint a „Szíria: egyes sebezhető közösségek helyzete” című 2014. április 17-i(5) állásfoglalására,

–  tekintettel az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal összefüggésben kialakult humanitárius válságról szóló 2015. február 12-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a szektáriánus erőszak kitörése óta Irakban és Szíriában kialakult helyzetről szóló korábbi állásfoglalására,

–  tekintettel az Unió szíriai és iraki regionális stratégiájáról, valamint az ISIS/Dáis jelentette fenyegetésről szóló 2015. március 16-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a Tanács Szíriáról szóló 2015. október 12-i, 2014. január 20-i és 2014. április 14-i következtetéseire,

–  tekintettel a Tanács Irakról szóló 2015. december 14-i, 2014. augusztus 15-i, 2014. június 23-i és 2014. februári következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a vallási kisebbségek ISIS általi tömeges lemészárlásáról szóló 2016. január 20-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a menekültekről szóló Genfi Egyezményekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az ISIS által a civilek ellen elkövetett módszeres támadások, emberi jogi jogsértések és a nemzetközi jog – többek között vallási vagy etnikai alapon történő – megsértésének esetei fenyegetik a nemzetközi békét;

B.  mivel az Egyesült Államok és annak közel-keleti szövetségesei által folytatott intervencionista politika hozzájárult az egész térséget érintő instabilitáshoz és mély válsághoz, és a régió mára a különböző, befolyásukat gyakorolni kívánó hatalmak küzdőterévé vált;

C.  mivel 2014. június 29-én az ISIS az általa ellenőrzött iraki és szíriai területeken kikiáltotta a „kalifátust”, azaz az „Iszlám Államot”; mivel vezetőjét, Abu Bakr al-Bagdádit kalifának nyilvánították; mivel mára az ISIS radikális iszlamistái uralják Irak és Szíria területének nagy részét;

D.  mivel az iraki és szíriai konfliktusok és a két ország széthullása lehetőséget biztosított e radikális iszlamista erőknek, hogy elfoglalják a két ország területének nagy részét, és megalapítsák az úgynevezett Iszlám Államot (ISIS);

E.  mivel az ISIS etnikai tisztogatást hajtott végre Észak-Irakban; mivel a szervezet rendszeresen támadja a világi személyeket, a nem arabokat és a nem szunnita muszlim közösségeket, valamint az ISIS barbár és fundamentalista vallásfelfogását nem követő szunnita muszlimokat, több ezer embert ölve meg és rabolva el, több mint egymillió embert kényszerítve arra, hogy elmeneküljenek Irak és Szíria általa elfoglalt területeiről; mivel az ISIS áldozatainak túlnyomó része muszlim;

F.  mivel az etnikai és vallási kisebbségek – az asszír keresztények, a türkmén és a sabak síiták, a jeziditák, a kakae és szábeus mandeánok – évszázadok óta együtt élnek a ninivei tartományban (amelyek jelentős része már az ISIS ellenőrzése alatt áll); mivel a szóban forgó tartományban azok, akik nem tudtak elmenekülni, amikor az Iszlám Állam harcosai elfoglalták a területet, továbbra is csapdahelyzetben vannak: ha nem térnek át az iszlám vallásra, halál vár rájuk;

G.  mivel az iraki Szindzsár régió ISIS általi 2014. augusztusi elfoglalása előli menekülés közben több ezer jeziditát, főként nőt és gyermeket raboltak el; mivel számos tömegmészárlásról érkezett jelentés, többek között Kocsóban, Kinijében és Jdaliban; mivel a közelmúltban brutális mészárlásokra derült fény, és a beszámolók megerősítik, hogy számos tömegsírt találtak, melyek vélhetően több száz jezidita holttestét rejtik; mivel az ENSZ szerint a jeziditák elleni szóban forgó támadás népirtásnak minősülhet;

H.  mivel férfiak, nők és gyermekek etnikai, vallási vagy szektariánus hovatartozásuk miatt módszeres támadásoknak vannak kitéve; mivel a kisebbségek célpontba állítása borzalmas emberi jogi jogsértésekkel jár együtt, például célzott kivégzésekkel, kényszeráttérítésekkel, emberrablással, rabszolgasorba kényszerítéssel, szexuális bűncselekményekkel, kényszertoborzással és az imahelyek lerombolásával;

I.  mivel az ISIS által ellenőrzött területen élő azon keresztények előtt, akik ott is kívánnak maradni, három lehetőség áll: áttérnek az iszlámra, vallási adót fizetnek vagy meghalnak; mivel feltételezések szerint az Irak elleni 2003-as amerikai invázió óta az iraki keresztények legalább fele elhagyta az országot;

J.  mivel Irak etnikai és vallási kisebbségeinek lakóhelyükről történő erőszakos elüldözése történelmi tragédia, amely nem csupán emberéleteket tesz tönkre, hanem helyrehozhatatlan pusztítást is okoz az iraki társadalom szövetében, és következésképpen a régión belül és azon túl is táplálja az etnikumok, szekták és vallások közötti feszültségeket;

K.  mivel az ISIS jelentős jövedelemforrásokat biztosított magának azáltal, hogy kifosztotta az ellenőrzése alatt álló területek bankjait és vállalkozásait, valamint átvette az irányítást Szíria és Irak jelentős olajmezői felett; mivel az ISIS pénzügyi támogatást kapott bizonyos, különösen Szaúd-arábiai, katari, kuvaiti és egyesült arab emírségekbeli adományozóktól, amely országokról köztudott, hogy maguk is súlyos emberi jogi jogsértéseket követnek el;

L.  mivel a több mint félmillió nyilvántartott szíriai palesztin menekült nagy része másodjára is menekültté vált, ugyanis el kellett hagyniuk a szíriai menekülttáborokat és városokat, miután katonai csoportok szállták meg azokat és foglalták el a táborokat, megsértve a menekültek semlegességét;

1.  határozottan elítéli a tömeges kivégzéseket és az ISIS által elkövetett egyéb emberi jogi jogsértéseket, minden esetben, az áldozatok etnikai vagy kisebbségi vallási hovatartozásától függetlenül; legmélyebb együttérzését és részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak, és felszólít az e terrorista csoport által túszként fogva tartottak szabadon bocsátására;

2.  mély aggodalmát fejezi ki az ISIS által elkövetett erőszakos cselekmények és módszeres emberi jogi jogsértések számának emelkedése miatt, ezek ugyanis számtalan civil halálát okozták, és több ezer embert kényszerítettek lakóhelyük elhagyására;

3.  hangsúlyozza, hogy az olyan bűncselekményekért felelős személyeket, mint amilyen a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekmények, a Római Statútum rendelkezései és a hatályos nemzetközi jog szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell állítani;

4.  olyan politikai megoldást szorgalmaz, amelyben az összes politikai és társadalmi szereplő részt vesz az ISIS elleni küzdelem kihívásaira történő válaszadásban, a demokratikus értékekkel és az emberi jogok tiszteletben tartásával összhangban álló, hosszú távú stratégia részeként; üdvözli a II. genfi konferenciát, amelynek célja, hogy megoldást találjon a szíriai háborúra; hangsúlyozza, hogy az ISIS felszámolásának alapvető módjaként támogatni kell a demokráciát; emlékeztet arra, hogy az ISIS áldozatainak túlnyomó többsége muzulmán, és hogy ezért a helyi lakosság a leginkább érintett;

5.  hangsúlyozza, hogy el kell zárni az ISIS-t támogató pénzügyi forrásokat és logisztikai ellátási útvonalakat; ebben az összefüggésben emlékeztet arra, hogy az ISIS által használt katonai felszerelések többségét nyugaton állítják elő, és ezért kiemelkedően fontos a fegyverek konfliktus sújtotta területekre történő értékesítésének haladéktalan leállítása; felhívja a külföldi szereplőket, hogy állítsák le a régióba irányuló valamennyi fegyverkivitelt és -szállítást; felszólítja elsősorban magukat az államokat és a nyugati országokat, hogy állítsák le valamennyi milícia finanszírozását, és különösen arra, hogy a továbbiakban ne vásároljanak az ISIS által ellenőrzött olajmezőkről származó, Törökországon át tehergépjárműveken szállított olajból;

6.  aggodalmának ad hangot az iraki és szíriai humanitárius válság miatt, amelyet az ISIS tovább súlyosbított, több ezer embert kényszerítve arra, hogy menekültté váljanak és elhagyják otthonaikat; arra ösztönzi a Tanácsot, a Bizottságot és a főképviselőt, hogy bocsásson rendelkezésre minden szükséges pénzügyi és emberi erőforrást a menekültek támogatására; hangsúlyozza, hogy megfelelő humanitárius segítséget kell nyújtani a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek, valamint teljes körű és egyenlő védelmet kell biztosítani a veszélyeztetett és kiszolgáltatott közösségeknek;

7.  maradéktalanul támogatja a szíriai konfliktus olyan politikai megoldását, amely megőrzi Szíria szuverenitását, valamint etnikai, illetve vallási háttértől függetlenül garantálja valamennyi szíriai állampolgár emberi jogait és alapvető szabadságait;

8.  úgy véli, hogy Irak megszállása, al-Maliki kormányának szektariánus politikája, valamint a szíriai háború táptalajt biztosított az ISIS terjedése számára; hangsúlyozza, hogy Szíriában és Irakban egyaránt véget kell vetni a háborúnak; ismételten hangsúlyozza, hogy a béketeremtési és stabilizációs feladatokat csak az ENSZ-en belüli széles körű konszenzus révén lehet végrehajtani; emlékeztet arra, hogy ellenez minden külső katonai beavatkozást Szíriában, hangsúlyozva a békés és inkluzív politikai párbeszéd kialakításának közös igényét, amellyel meg lehet indítani a megbékélést és helyre lehet állítani az ország és a régió stabilitását;

9.  felhívja a figyelmet arra, hogy Irak elmúlt harminc évben történő tönkretételével párhuzamosan romlik a nők helyzete is, ugyanis a nők egyrészt az iraki társadalomban rájuk ruházott – és az ISIS jelenléte révén még súlyosabbá vált – mellőzött szerep, valamint az ISIS iraki nőket kiközösítésre ítélő jogfelfogása béklyójában élnek;

10.  ismételten hangsúlyozza, hogy az egész régióban történelmi léptékű, kényszerű migrációs mozgások zajlanak, és hogy a regionális szereplők ezért központi szerepet játszanak e kihívás kezelésében; úgy véli, hogy a szilárd, hosszú távú megoldásnak a történelem során egymás mellett élő valamennyi közösség és kisebbségi csoport közötti párbeszéden kell alapulnia, ezek a csoportok ugyanis a kulturális sokszínűség és a békés egymás mellett élés értékes példái;

11.  felszólítja a Tanácsot, hogy vállaljon vezető szerepet a világ teljes – nukleáris, vegyi és bakteriológiai – tömegpusztító fegyverállományának betiltására és környezetbarát megsemmisítésére irányuló nemzetközi konferencia összehívásában;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, az Európai Bizottság elnökének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU iraki küldöttségvezetőjének, a tagállamok parlamentjei elnökeinek, az Iraki Köztársaság kormányának és képviselőtanácsának, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Unió a Mediterrán Térségért főtitkárának, valamint az Arab Ligának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0011.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0171.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0101.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0099.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0461.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0040.

Jogi nyilatkozat