Eljárás : 2016/2526(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0164/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0164/2016

Viták :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Szavazatok :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 259kWORD 70k
27.1.2016
PE576.525v01-00
 
B8-0164/2016

a B8-0103/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az Európában a nők jogaira és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 2015 utáni időszakot érintő új stratégiáról (2016/2526(RSP))


Beatrix von Storch az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európában a nők jogaira és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 2015 utáni időszakot érintő új stratégiáról (2016/2526(RSP))  
B8-0164/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkére,

–  tekintettel az Unió meglévő közösségi vívmányaira, az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára, valamint a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elvének érvényesítését célzó, jelenlegi uniós és nemzeti szintű eljárásokra, struktúrákra, szakpolitikai eszközökre és költségvetésekre;

–  tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

–  tekintettel a Bizottság 2015. október 27-i, „Lejárt a szokványos megoldások ideje“ című 2016. évi munkaprogramjára (COM(2015)0610),

–  tekintettel a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” című 2015. december 3-i munkadokumentumára (SWD(2015)0278),

–  tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőség alapelvének hatékony végrehajtására, valamint Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatékonyságára vonatkozó „A nemek közötti egyenlőség érvényesítése az Európai Parlament bizottságaiban és küldöttségeiben” című külső értékelésre;

–  tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról szóló 2015. június 9-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség alapelve az Európai Unió alapszerződésében elismert alapelv;

B.  mivel a Bizottságnak a nők és a férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozó stratégiája öt fő cselevési területet emelt ki:

1.  a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése;

2.  egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás;

3.  egyenlő arányú részvétel a döntéshozatalban;

4.  méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak megszüntetése;

5.  a nemek közötti egyenlőség Unión kívüli támogatása;

C.  mivel a 2015-ös bizottsági munkaprogram megállapítja, hogy a Juncker vezette Bizottságnak azzal a feltétellel szavaztak bizalmat, hogy kötelezettséget vállal egy másfajta hozzáállásra: az eddigiektől eltérő dolgokat hajt majd végre, az eddigiektől eltérő módon, csökkenti a bürokratikus terheket és megkönnyíti a polgárok és vállalkozók életét;

D.  mivel a Bizottság megerősítette, hogy a 2010-ben meghatározott, az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó öt fő cselekvési terület a 2014 és 2019 közötti időszakra is érvényben marad;

E.  mivel a Bizottság 2016-os munkaprogramjában ismét megerősítette, hogy folytatja a nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló gyakorlati munkáját;

F.  mivel a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” címmel közzétett egy 40 oldalas szolgálati munkadokumentumot az öt kiemelt területre vonatkozóan, melyek még most is érvényesek;

G.  mivel mindaddig nem szabad további jogalkotási javaslatokat elfogadni, amíg nem valósult meg a jelenlegi uniós jogszabályok és szakpolitikai eszközök teljes körű átültetése, végrehajtása és értékelése;

H.  mivel 2015. június 9-én a Parlament elfogadott egy, a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról szóló állásfoglalást;

1.  elismeri, hogy a Bizottság nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozó stratégiájában meghatározott öt fő cselekvési terület a Juncker vezette Bizottság mandátuma alatt is érvényes prioritás marad;

2.  elismeri, hogy a Bizottság közzétett egy 40 oldalas szolgálati munkadokumentumot, mely a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 2016 és 2019 közötti időszakot érintő stratégiai szerepvállalást vázolja fel;

3.  kitart amellett, hogy a jelenleg hatályos tagállami jogszabályok végrehajtási hiányosságaira kell összpontosítani mielőtt a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új jogalkotási javaslatok és szakpolitikai eszközök szükségességének megfontolására kerülne sor, a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó kötelezettségvállalásának részét képző vonatkozó normáknak megfelelően;

4.  kéri a tagállamokat, hogy vállaljanak teljes körű felelősséget a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elve érvényesítésének javítását célzó jelenleg hatályos jogszabályok és szakpolitikai eszközök átültetéséért, végrehajtásáért és értékeléséért;

5.  emlékeztet arra, hogy az uniós jog és szakpolitikai eszközök végrehajtása meg kell hogy feleljen a szubszidiaritás és a „hozzáadott érték“ elvének, hogy a belső piac gyakorlati és versenyképes működéséhez nem mindig van szükség egységes szabályokra, és hogy a Bizottságnak figyelembe kell vennie a jogalkotási javaslataiból és a különböző tagállamok eltérő kulturális hátteréből és gyakorlataiból fakadó adminisztratív terheket;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0218.

Jogi nyilatkozat