PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
15.1.2016
PE576.565v01-00
 
B8-0204/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie suwerenności państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Polski


Aymeric Chauprade

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie suwerenności państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Polski  
B8-0204/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostatnie oświadczenia przewodniczącego Komisji,

–  uwzględniając decyzje Komisji z dnia 13 stycznia 2016 r.,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 13 stycznia 2016 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu wobec rządu polskiego procedury nadzoru nad praworządnością i wartościami europejskimi;

B.  mając na uwadze, że podejmując taką decyzję, Unia Europejska kontynuuje proces niszczenia suwerenności państw europejskich;

C.  mając na uwadze, że procedura ta może doprowadzić do sankcji, np. pozbawienia prawa głosu w Radzie Europejskiej;

1.  zwraca się do Komisji, by uszanowała wolę narodu polskiego i powstrzymała się od wszelkiej krytyki decyzji podejmowanych przez obywateli europejskich w drodze wyborów;

2.  przypomina Komisji, że rząd polski został wybrany demokratycznie na podstawie programu, który realizuje naturalną koleją rzeczy;

3.  wyraża uznanie dla rządu polskiego za szybką realizację programu wyborczego;

4.  zachęca Unię Europejską, by uwzględniła wolę państw członkowskich chcących prowadzić własną politykę wewnętrzną;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Polska dysponuje odpowiednimi ramami prawnymi i instytucjonalnymi, służącymi ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przynależnych jej obywatelom.

Informacja prawna