PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 59k
3.2.2016
PE576.583v01-00
 
B8-0222/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la lipsa de transparență în negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții


Edouard Ferrand

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la lipsa de transparență în negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții  
B8-0222/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în cadrul noilor runde de negocieri de la Bruxelles, la fel ca și în negocierile anterioare, negocierile se desfășoară într-o manieră opacă și fără nici o participare a statelor;

B.  întrucât această metodă este contrară principiului transparenței care trebuie să stea la baza oricărei administrații, naționale sau internaționale;

1.  invită Comisia să pună capăt imediat negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții.

Notă juridică