PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 244kWORD 62k
14.2.2016
PE576.589v01-00
 
B8-0228/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o školskoj prehrani


Patricija ŠULIN, Tomáš ZDECHOVSKÝ

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o školskoj prehrani  
B8-0228/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.budući da su zdrave i dobre prehrambene navike važan dio zdravlja i zdravog životnog stila;

B.budući da prehrambene navike koje usvojimo u djetinjstvu imaju dugotrajan učinak;

C.budući da je među djecom i mladima sve više problema povezanih s lošim zdravljem, pretilošću, dijabetesom itd.;

D.budući da tek rijetke države članice imaju sustavno organiziranu i obaveznu ili univerzalnu besplatnu školsku prehranu u osnovnim i srednjim školama;

E.budući da kvaliteta obroka koje roditelji sami unaprijed pripremaju u velikoj mjeri ovisi o njihovu socioekonomskom položaju te da nepostojanje organizirane školske prehrane otežava mogućnosti za zdravu prehranu djece(1);

 

1.  poziva Komisiju da projektima koji se temelje na najboljim praksama i uzajamnom učenju promiče i potiče besplatnu školsku prehranu za sve te da pruži financijsku potporu iz relevantnih europskih fondova ili programa.

 

(1)

http://cft-staging-cdn.core-clients.co.uk.s3-eu-west-1.amazonaws.com/2015/06/DfE-Impact-of-national-pilots-of-universal-free-school-meals.pdf.

Pravna napomena