PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 312kWORD 61k
2.2.2016
PE576.590v01-00
 
B8-0229/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o kristjanofobiji in zaščiti krščanskih kulturnih objektov v Evropi


Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski, Dominique Martin, Edouard Ferrand, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Mireille D'Ornano, Joëlle Mélin, Steeve Briois, Nicolas Bay, Marine Le Pen, Jean-François Jalkh, Jean-Luc Schaffhauser, Mario Borghezio, Sophie Montel, Bruno Gollnisch, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Louis Aliot, Florian Philippot

B8‑0229/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o kristjanofobiji in zaščiti krščanskih kulturnih objektov v Evropi  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 2036 z dne 29. januarja 2015 o boju proti nestrpnosti in diskriminaciji v Evropi, s posebnim poudarkom na kristjanih,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se je število dejanj kristjanofobije in uničevanja krščanskih objektov leta 2015 v Evropi in drugod po svetu nevarno povečalo;

B.  ker so nekatere raziskave, izvedene v 30 evropskih državah, pokazale, da se je zgodilo skoraj 600 primerov nestrpnosti ali diskriminacije proti kristjanom v Evropi;

C.  ker se je število primerov vandalizma nad verskimi objekti v Franciji povečalo s 153 primerov leta 2008 na 494 primerov leta 2013, pri čemer je bilo 84 % objektov krščanskih;

1.  spodbuja Komisijo, naj uporabi vsa svoja razpoložljiva sredstva za boj proti kristjanofobiji in uničevanju krščanskih kulturnih objektov;

2.  spodbuja Komisijo, države članice in lokalne organe, naj poglobijo partnerstva in sodelovanje s predstavniki verskih skupnosti, organi pregona in sodstvom na področju boja proti skrunitvi.

Pravno obvestilo