PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 218kWORD 60k
2.2.2016
PE576.591v01-00
 
B8-0230/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o evropski strategiji o Alzheimerjevi bolezni


Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois

B8‑0230/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o evropski strategiji o Alzheimerjevi bolezni  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je Alzheimerjeva bolezen neozdravljiva nevrodegenerativna bolezen možganskega tkiva, ki povzroča progresivno in nepopravljivo izgubo umskih sposobnosti, vključno s spominom;

B.  ker je v Evropi 6 milijonov ljudi z Alzheimerjevo boleznijo in podobnimi boleznimi in ker je število na novo odkritih primerov vsako leto večje;

C.  ker trenutno ni zdravljenja, s katerim bi bilo mogoče bolezen pozdraviti, na voljo pa so nekatera zdravila, ki lahko njeno napredovanje upočasnijo;

D.  ker je treba upoštevati pisno izjavo 0057/2015 z dne 5. oktobra 2015, ki jo je podpisalo 122 evropskih poslancev, in izjavo iz Glasgowa z dne 20. oktobra 2014;

1.  poziva Komisijo in Svet, naj Alzheimerjevo bolezen in podobne bolezni priznajo kot prednostno nalogo na področju javnega zdravja v Evropi;

2.  spodbuja Komisijo in države, naj sprejmejo strategijo za soočanje z izzivi, povezanimi s to boleznijo, in podpirajo raziskave za iskanje trajnostnih možnosti zdravljenja;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo