PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 310kWORD 60k
1.2.2016
PE576.595v01-00
 
B8-0234/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o obveščanju vlagateljev zaradi začetka veljavnosti enotnega mehanizma za reševanje bančne unije


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

B8‑0234/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o obveščanju vlagateljev zaradi začetka veljavnosti enotnega mehanizma za reševanje bančne unije  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU z dne 15. maja 2014,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 806/2014 z dne 15. julija 2014,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker bančna unija organom za reševanje omogoča, da od 1. januarja 2016 v primeru bančne krize poberejo vloge varčevalcev, ki presegajo 100.000 EUR na institucijo;

B.  ker je torej treba gospodinjstva, ki bančni račun že imajo ali ga odpirajo, ustrezno obvestiti o tveganju, ki so mu izpostavljena;

C.  ker različna evropska besedila že urejajo obveščanje vlagateljev o finančnih produktih glede na njihov profil tveganja;

1.  ocenjuje, da bi bilo dobro, da bi Komisija bančnim institucijam naložila obveznost zagotavljanja informacij o tveganjih, povezanih z zakonodajo o bančni uniji, v primeru postopka reševanja;

2.  meni, da bi bilo treba to obveznost upoštevati ob odprtju vsakega računa, veljati pa bi morala tudi za obstoječe vlagatelje.

Pravno obvestilo