NÁVRH USNESENÍ
PDF 246kWORD 60k
2.2.2016
PE576.597v01-00
 
B8-0236/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o uspořádání referend týkajících se migrační politiky členských států


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o uspořádání referend týkajících se migrační politiky členských států  
B8-0236/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kolínský Institut pro ekonomický výzkum (IW) odhaduje počet žadatelů o azyl v Německu v roce 2015 na 1,5 milionu osob, přičemž v roce 2016 dosáhne jejich počet 2,2 milionu;

B.  vzhledem k tomu, že podle uvedené studie má tento příliv migrantů stát německé daňové poplatníky 50 miliard eur, z nichž je hrazeno ubytování migrantů, strava v přijímacích střediscích a jazykové a integrační kurzy (jejichž hodnota se na tyto dva roky odhaduje na 10 miliard eur), což celkem činí 1 150 eur na domácnost;

C.  vzhledem k tomu, že z rozpočtu Francie na rok 2016 je na úkoly státu spojené s přistěhovalectvím, azylem a integrací vyčleněno 800 milionů eur;

D.  vzhledem k tomu, že toto fiskální úsilí, které se požaduje od občanů členských států, je ve spojení s konsolidací veřejných financí, kterou nařídila Komise, skandální;

1.  žádá Komisi, aby se vyhnula veškerým politikám přispívajícím k vytváření pobídek pro přistěhovalectví;

2.  naléhavě vyzývá členské státy, aby uspořádaly referenda s cílem ověřit své politiky v oblasti přijímání migrantů.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí