PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 380kWORD 61k
2.2.2016
PE576.597v01-00
 
B8-0236/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la organizarea unor consultări prin referendum cu privire la politicile din domeniul migrației ale statelor membre


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la organizarea unor consultări prin referendum cu privire la politicile din domeniul migrației ale statelor membre  
B8-0236/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, conform Institutului Economic german (IW), numărul solicitanților de azil în Germania este estimat la 1,5 milioane în 2015 și la 2,2 milioane în 2016;

B.  întrucât, după cum arată același studiu, acest flux de migranți va costa contribuabilii germani 50 de miliarde EUR, pentru a finanța cazarea și mesele oferite în centrele de primire, precum și cursurile de limbă și integrare (evaluate la 10 miliarde EUR pentru doi ani), ceea ce reprezintă un total de 1 150 EUR pentru fiecare familie fiscală;

C.  întrucât, în Franța, în bugetul pe 2016 sunt prevăzute 800 milioane EUR pentru finanțarea misiunilor statului în materie de imigrație, azil și integrare;

D.  întrucât aceste eforturi bugetare impuse populației statelor membre sunt scandaloase, într-un context în care Comisia a impus consolidarea finanțelor publice;

1.  solicită Comisiei să evite orice politică care ar putea contribui la încurajarea imigrației;

2.  solicită insistent statelor membre să organizeze referendumuri consultative pentru a-și valida politicile de primire a migranților.

 

Notă juridică - Politica de confidențialitate