PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 60k
3.2.2016
PE576.610v01-00
 
B8-0249/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la economia colaborativă


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la economia colaborativă  
B8-0249/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2015 intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi”,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în urma progresului așa-numitei „economii colaborative”, Comisia prevede o mai mare liberalizare a serviciilor în cursul anului 2016;

B.  întrucât proiectul Comisiei încurajează o „economie colaborativă” masivă, impusă pieței și gestionată de întreprinderi multinaționale și nu de întreprinderi locale integrate pe piață;

C.  întrucât acest proiect trece cu vederea precaritatea intrinsecă a acestui model economic pe motivul unei mai bune „mobilități”, argument care a servit deja ca pretext în favoarea libertății de stabilire a persoanelor;

D.  întrucât este vorba de un atac clar împotriva profesiunilor reglementate care au fost concepute de legislator ca o garanție sigură pentru client,

1.  solicită Comisiei să renunțe, în cadrul recomandărilor adresate statelor membre, la dereglementarea profesiilor reglementate vulnerabile, precum și să se asigure că „economia colaborativă” nu generează o concurență neloială pentru acestea;

Notă juridică - Politica de confidențialitate