PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 219kWORD 61k
25.1.2016
PE576.624v01-00
 
B8-0258/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o digitalni ekologiji


Rikke Karlsson

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o digitalni ekologiji  
B8-0258/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 165(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.ker med učitelji, zdravstvenimi delavci in starši narašča zaskrbljenost zaradi učinkov vseprisotnega digitalnega okolja in neprestane povezanosti mladih z internetom, med katerimi so močan upad zmožnosti koncentracije, senzitivnosti in ustvarjalnosti, socialne vedenjske motnje in nespečnost, zasvojenost ter izpostavljenost nasilju in pornografiji;

B.ker so digitalne veščine koristne samo, če otroci obvladajo nekatera osnovna znanja, tj. da znajo brati, pisati in računati, ter poznajo nekatera temeljna besedila, in ker več kot tretjina evropskih učencev osnovno šolo zaključi brez teh znanj;

C.ker poudarja, da voditelji visokotehnoloških multinacionalk svoje otroke pošiljajo v šolo brez računalnikov (uporabo računalnikov jim omejujejo tudi doma) in namesto tega spodbujajo uporabo knjig, svinčnikov, tabel in plastelina ter žive medčloveške odnose;

1.poziva Komisijo in države članice, naj opravijo raziskavo o digitalni ekologiji ter naj takoj preučijo ukrepe, s katerimi bi v šolah onemogočili mobilne telefone in prepovedali uporabo tabličnih računalnikov;

2.naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo