PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 220kWORD 60k
8.2.2016
PE576.630v01-00
 
B8-0264/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o metodi za ocenjevanje komunalnih odpadkov


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o metodi za ocenjevanje komunalnih odpadkov  
B8-0264/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov(1),

–  ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv(2),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker vsako leto v Evropi nastane približno 2 milijardi ton odpadkov, od katerih je več kot 40 milijonov klasificiranih kot nevarnih;

B.  ker se pri posledicah nastajanja odpadkov kažeta dva vidika, saj na eni strani lahko odpadki ogrožajo človekovo zdravje in okolje, na drugi pa so odraz neučinkovite uporabe razpoložljivih virov;

C.  ker ravnanje z odpadki v Evropski uniji temelji na jasnih načelih, kot je preprečevanje nastajanja odpadkov, recikliranje, ponovna uporaba in odstranjevanje;

D.  ker se v Evropi statistični podatki o nastajanju, sestavi, prevozu in obdelavi odpadkov zbirajo na različne načine in si zato ni mogoče ustvariti splošne slike o stanju na področju odpadkov;

1.  poziva Komisijo, naj pripravi enotno metodo za ocenjevanje stanja na tem področju.

(1)

UL L 332, 9.12.2002, str. 1.

(2)

UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov